Heia Thidemann Hansen

I min forrige blogg tok jeg utgangspunkt i Thor Hushovds grensesprengende VM-tittel, og ønsket meg grensesprengende takter på alle nivåer i norsk sykkel, inkludert styre og administrasjon.

Så gå vår sykkelpresident offensivt ut og kritiserer det spanske forbundet for å være for slepphendte i sitt dopingarbeid. Med referanse til de gjentatte positive testene av spanske ryttere. Skal det internasjonale forbundet flytte seg fra tilbakelent til offensivt i kampen mot doping, og for sykkelsportens bedrede omdømme, må de nasjonale forbundene presse på nedenfra.

Flott initiativ fra den norske sykkelpresidenten. Han gikk i brudd, for å si det sånn. Nå må andre følge etter, som de nordiske for eksempel.

Som det sies på Ullevål når Enga scorer – “takk skarru ha, og nok en gang, takk skarru ha”!

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.