Tag Archives: rss

Sondre on the re-release of DUPER SESSIONS

Sondre Lerche: Sondre on the re-release of DUPER SESSIONS

On October 2, Sondre’s classic album DUPER SESSIONS will be released on vinyl for the first time ever. In this exclusive video commentary, Sondre discusses the making of DUPER SESSIONS — which he calls “kind of an accident” — why he wanted to record with a band live in the studio, how he paid tribute to some of his favorite songwriters (Costello, Porter…) and more. Have a look:

August 30, 2012 at 09:52PM

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.