Alle innlegg av tv2_admin

Her er vår tango! http://www.tv2.no/play/underholdning/skalvidanse/ikkevistpatv/…

Hanne Sørvaag: Her er vår tango! http://www.tv2.no/play/underholdning/skalvidanse/ikkevistpatv/se-hanne-og-egor-sin-tango-643643.html


Se Hanne og Egor sin tango
www.tv2.no
På TV 2 Underholdning video, finner du gratisklipp fra God kveld Norge, Farmen, Senkveld, Hotel Cæsar, TV 2 hjelper deg, Broom, Torsdag kveld fra Nydalen, Skal vi danse og mange andre programmer. September 16, 2012 at 06:38PM

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.