Her er noen bilder fra Konserten den 8. september :) Mange fantastiske artister!…

Elisabeth Vatndal Music: Her er noen bilder fra Konserten den 8. september :) Mange fantastiske artister!
Var en fryd å få spille med Einar Flaa Academy! Ser frem til å synge mer med denne gjengen :)

http://www.flickr.com/photos/foto-ja/sets/72157631548979039/with/7991955124/


Dugnadskonsert – 8. September 2012 – Parkteateret
www.flickr.com
Support concert for Andreas Berczelly's studio. The concert was held at Parkteateret in Oslo, Norway. Photo: Johannes Andersen September 16, 2012 at 11:19PM

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.