Tag Archives: Wisteria Lane

Universal Studios!

Shit, i dag har jeg vært på Universal Studios og det var bare utrolig kult! Fikk kjøre rundt og se de ulike set’ene, blant annet Desperate Housewives egne Wisteria Lane!!! Og jeg har fått innblikk i hemmeligheten bak hvorfor det alltid ser så flott ut i hagene deres der; det er bare plastikkblomster! Så igjen altså folkens, what looks very nice is usually always fake J Men vi digger det jo, så hvorfor ikke? Også fikk vi se hvordan de lagde bilscenene til filmene Fast and the Furious. Jeg fikk også etterpå, i The Amusement Park, kjøre the Simpsons Ride, utrolig kul ”karusell”, som egentlig bare var en simulator boks med en skjerm foran, jeg følte jeg var inne i Simpsons verden og møtte alle fra the Simpsons, funny! Åh, alt i alt en fantastisk dag, og i tillegg fikk jeg en ganske så bra tan i løpet av dagen, kan det bli bedre? Nope, don´t think so! 🙂

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.