Tag Archives: teaaater

Blingblingring

Jeg skal på teater i morra kveld og har funnet frem et skjørt som passer helt perfekt.

Jeg har bare ETT lite problem: Hvis jeg har en svart topp til, hvilken ring synes dere jeg skal velge?

Jeg stemmer litt for panteren tror jeg. Eller kanskje rosen? Å jeg blir så usikker!

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.