Tag Archives: sko

“NYE” SKO!

Woohoo hva syns dere? Kule ja? Fikk dem av en dritflink stylist som jobber med foto og sånn. De har vært brukt da (dere kjenner dem kanskje igjen fra headinga på bloggen? ;))) Litt usikker på de lenkene, bare. Tror de må av faktisk. Men redesign er jo et av mine virkelig store skjulte talenter. You just wait and see 😉

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.