Tag Archives: Ferie

Work, work, work!

Det er SÅÅ hektisk om dagene nå, lange dager på set, og Kathrine og teamet er kjempekrevende. Men det blir snart litt mindre å gjøre og litt mer tid til å nyte også. Håper dere straks er klare for ferie og digge dager i Norge alle sammen, noen som skal noe gøy i ferien??? Åh, ferie, kom til meg! Love from working Vanessa!

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.