Tag Archives: autograf

Kjendis sa du? Moi? ;)

Vet dere hva som skjedde i dag eller? Ikke? 😉 Ei jente kom opp til meg i lobbyen og spurte om autografen min. AUTOGRAFEN MIN!!! Nei, jeg kødder ikke. Og jeg merka at dette ikke var noe jeg hadde øvd på, akkurat. Hahaha det ble driiiiitstygt. Så nå, kjære blogglesere, trenger jeg hjelp fra dere til å velge hva som skal bli min offisielle signatur. Hva syns dere? Hvilken skal jeg velge?

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.