Tag Archives: 4. juli

National day and fireworks!!!!

I dag er det Amerikas nasjonaldag, og jeg og Gillian skal ut og møte noen venner av henne og på barbeque med de, også blir det opp på en liten høyde for å se fyrverkeri på kvelden! Gøy å få lov til å være med å se hvordan de feirer sin nasjonaldag her, blir nok litt annerledes enn 17.mai i Norge… Haha! Jeg har finni meg en ny kjole og kjøpt meg en hatt, tror det kan bli stilig! J Vel får kjøpe inn litt til kvelden, marinert kjøtt og noen maiskolber tenker jeg. Peace and love and joy to all of you from Vanessa Naked!

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.