Tag Archives: McCain

Hva forteller historien om vippestatene?

For fire år siden ledet Barack Obama seks av de åtte vippestatene i dagene før valget. Han vant alle. Også i år snakker vi om åtte vippestater. Obama leder bare i fem av dem. Og ledelsen er mindre.

Se på denne tabellen. Slik var situasonen to dager før presidentvalget i 2008. Obama ledet i seks av de åtte vippestatene. Han vant alle. Med fasiten i hånd kan vi dermed slå fast flere ting:

* Det såkalte RCP-snittet, altså snittet av de siste meningsmålingene slik det beregnes av nettstedet Real Clear Politics, er en god indikator. Unntaket er Nevada der meningsmålerne bommet stygt og delvis Colorado. 

McCain ble feid av banen av Obama i 2008.

 * Obama ble undervurdert i seks av åtte vippestater. McCain ble undervurdert i Florida.

* Målingene traff meget godt på Ohio, som i praksis endte opp med å avgjøre valget.

* Målingene forutså helt riktig de tre statene med dødt løp: I Missouri, North Carolina og Indiana tok det opp til et par uker før en vinner var klar. 

Denne tabellen viser situasjonen akkurat nå, seks dager før årets valg. Akkurat som i 2008 står vi igjen med åtte vippestater, men denne gangen leder Obama bare fem av dem. Romney leder én og to er uavgjort.

Hvis vi skulle driste oss til å trekke noen av konklusjonene fra 2008 med oss til dette valget kan vi begynne med å tenke oss at Ohio og Virginia blir akkurat så jevne som det ser ut. Her traff jo målingene godt sist. Og hva med Florida? I 2008 var dette den eneste av vippestatene der Obama ble målt for høyt. Kan det samme være tilfelle i år? At Romneys ledelse er mer solid her enn 1,4 prosentpoeng?

Lenger er det farlig å trekke det. Valgene i 2008 og 2012 er fundamentalt forskjellige. Den historiske begeistringen, mobiliseringen av de unge og valgdeltagelsen vil neppe gjenta seg. Derfor er det også en utfordring å lage meningsmålinger.

Men en ting er lett å si:  Det er MYE jevnere i år: Hvis de fire statene der det nå skiller mindre enn to prosentpoeng blir «hengende» på valgnatten, ja så blir hele presidentvalget hengende i løse luften.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.