Fra valgkamp til valgvake

CHICAGO, ILLINOIS: Den lange valgkampen er over, og nå gjenstår kun valgvaken.

På veien til Barack Obamas valgvake i Chicago kjørte jeg fra det røde Missouri, som med sine 10 valgmenn vinnes av Mitt Romney i kveld. Jeg krysset Mississippi-elven med den røde, Michiganproduserte leiebilen min, og entret det blå Illinois. Illinois’ 20 valgmenn er allerede Obamas, men veien gikk gjennom landlige, republikanske småbyer før jeg nærmet meg storbyen Chicago. Byen der Obama jobbet som ”community organizer,” møtte kona Michelle, startet sin politiske karriere, og byen der han feiret valgseieren for fire år siden.

Det har vært en lang valgkamp for min del, etter at jeg dro over til USA 2. juledag i fjor. Det startet i Iowa, der Obama gjennomførte sitt siste valgkamparrangement med Bruce Springsteen mandag kveld. Turen gikk deretter til New Hampshire, der Romneykampanjens siste store valgkamparrangement gikk av stabelen samme kveld. Kandidatene har vært igjennom måneder med valgkamp og alt det medfører. Nå må de sitte å vente på velgernes dom.

De foreløpige resultatene peker i retning av Obamaseier, og dette er i tråd med de siste vippestatsmålingene.

”Jeg har stemt på Romney, men tror ikke Romney vinner,” sa en republikansk velger jeg snakket med i Ohio på lørdag. Deb Taylor, en republikansk velger fra Iowa som jeg møtte i desember, var heller ikke særlig optimistisk i dag. ”Jeg ber, ber, ber,” sa hun. ”Jeg ber, og håper.”

Og hjemme hos Judy Rockers i St. Martins, Missouri, der Romney-Ryan skiltet stod ute i oppkjørselen på søndag, hørte jeg mye av det samme. ”Jeg tror egentlig ikke Romney vinner,” sa hun.

I kjelleren står McCain-Palin skiltet fra 2008 bak en mopp, og der havner også Romney-Ryan skiltet snart, uansett hvordan det går i natt.

Valgdagsmåling

Det er akkurat nå, i disse timene, at presidentvalget avgjøres. Derfor gikk jeg ned til valglokalet på Harvey Milk Elementary School i bydelen Castro, og snakket med noen av de som nettopp hadde avgitt sine dyrebare stemmer der.


Romney er urettferdig!

En vakker og vennlig mor med to små sønner kommer smilende ut fra valglokalet. De virker både glade for og stolte av å ha gjort sin borgerplikt. Den eldste sønnen forteller at ønsker seg Obama som president.

– Hvorfor det?

– Fordi jeg ikke vil at Mitt Romney skal bli det, sier lysluggen Sam (5).

– Hvorfor ikke?

– Fordi.

Will (3), Deborah og Sam (5) Nelson er enige om å stemme på Obama.

– Da tipper jeg mammaen din også ønsker seg Obama?

– Det stemmer, jeg er enig med Sam. Vi har snakket om dette, og funnet ut at alle tre ønsker å stemme på Barack Obama. Vi syns han er en bra mann, forklarer mamma Deborah Nelson.

– Hvordan tror dere landet blir dersom Romney vinner?

– Ikke happy, sier Sam.

– Det blir nok ikke så bra for amerikanere flest, i hvert fall. Jeg syns Romney virker som en bakstreversk politiker som kommer til å gjøre det lettere for de rike, men vanskeligere for de fattige og folk fra middelklassen, utdyper Deborah.

– Og det er jo ikke særlig rettferdig?

– Nei, bekrefter Sam.

– Både Sam og Will er veldig opptatt av rettferdighet og ønsker virkelig at Obama skal vinne, forklarer moren deres.

– Hva tror du den største forskjellen på et Obama-styrt land og et Romney-styrt land vil bli, Deborah?

– Med Romney i ledelsen kommer vi tilbake til en gammel modell der kapitalistiske bedrifter og de rike får enda større innflytelse, mens middelklassen og de fattige får desto mindre. I mine øyne er Obama en mer framsynt politiker. Han virker også mer ærlig, og ser ut til å være en bedre representant for landet vårt i forhold til resten av verden. Men jeg gleder meg veldig, for jeg tror han kommer til å vinne!

– Mener du det?

– Ja, jeg er nesten helt sikker!

 

To forskjellige ideologier

Mo Phelon har også et fornøyd smil om munnen når hun kommer ut fra skolens provisoriske valglokale. Som de fleste andre i San Francisco, foretrekker hun den sittende presidenten.

Mo Phelon har stemt blått, som tilsvarer rødt i Norge.

– Hvorfor?

– Jeg syns han fikk en tøff arv i fanget da han inntok Det hvite hus for fire år siden, derfor trenger han også den neste fasen til å få økonomien tilbake på rett kjøl.

– Hvis Romney vinner, hva slags USA ser du for deg framover da?

– Det er ikke nødvendigvis fullstendig krise, for vi har jo senatet og kongressen som balanserer maktfordelingen litt ut. Så jeg er nok ikke like bekymret som mange andre, men både tror og håper Barack Obama får en ny runde.

– Og hvordan ser landet ut framover dersom Obama vinner?

– I og med at det da blir et gjenvalg, tror jeg politikerne vil være mer pragmatiske, mer villige til å gjøre kompromisser og til å samarbeide mellom partigrensene i denne perioden.

– Hva er den største forskjellen på Obama og Romney?

– Jeg blir ikke helt klok på Romney, men både ideologien og retorikken hans skremmer meg litt. Jeg syns demokratenes retorikk virker mindre splittende, og det er derfor jeg heller mot dem i dette valget.

 

Obama trenger fire år til

En liten jente i brun kjole med ”I Voted”-klistremerke på kommer løpende oppover gaten. Moren hennes følger hakk i hæl, og når henne igjen ved bilen.

– Jeg har stemt, sier Leah (3).

– Har du? På hvem da?

– Mmm… Obama?

– Syns du han virker hyggelig?

– (Leah nikker)

Vashti Ferguson og datteren Leah (3) gir Obama gjerne enda flere perioder.

– Hun vet at mamma og pappa ønsker seg Barack Obama som president i fire år til, forklarer moren, Vashti Ferguson.

– Vi syns han trenger mer tid til å hjelpe landet inn i en tilstand der folk har jobber og en positiv framtid å glede seg til. Vi ønsker oss ikke tilbake til der alt dette rotet startet, fortsetter hun mens Leah klatrer inn bak rattet.

– Jeg beundrer Obama for hans bakgrunn, hans oppvekst, og måten han har jobbet seg opp til toppen på, men føler ikke at den andre kandidaten er et forbilde på samme måte.

– Hva tror du den største forskjellen vil bli mellom et Obama- og et Romney-styrt land?

– Jeg tenker at Obama vil fortsette i den samme tralten, og at de fleste kan glede seg til en positiv framtid med ham bak rattet. Romney sikter seg mer inn på den øvre middelklassen og de rikeste. Jeg ser ikke hvordan han skal kunne bidra med noe for vanlige folk og de fattigste ­– en gruppe som for øvrig har falt helt ut av debattene i denne valgkampen.

– Likevel støtter nesten halvparten Romney. Hvorfor det, tror du?

– Kanskje de forventet at Obama skulle klare å rydde opp alt etter finanskrisen i sin første periode, og nå er skuffet over at han ikke har klart det? Jeg for min del skjønner ikke hvordan dette kunne vært mulig. Forandring krever tid, og jeg skulle gjerne stemt Obama inn for 8 nye år i dag. Kanskje til og med 12.

 

Hva sier norske USA-eksperter om valgutfallet?

Obama eller Romney? Foto­mon­tasje: Are Tåg­vold Flaten / AmerikanskPolitikk.no.

Norske USA-eksperter svarer regelmessig på aktu­elle spørsmål i AmerikanskPolitikk.no sitt Panel, og her får du sva­rene. Denne gangen: Pre­si­dent­valg­kampen er straks over. Hva sier magefølelsen?

Illustrasjon: Renate Tonstad Flaten / AmerikanskPolitikk.no.


Hilde Eliassen Restad, første­ama­nu­ensis ved Bjørknes Høy­skole og bidrags­yter på AmerikanskPolitikk.no:

“Mage­fø­lelsen sier at Obama vinner, siden han har hatt en kon­se­kvent (dog liten) ledelse i de vik­tigste vippe­sta­tene. Han har 201 «sikre» valg­menn, og leder i Penn­syl­vania (20 valg­menn), Wis­consin (10), Michigan (16), Ohio (18), Nevada (6) og Iowa (6). Dette er nok til å vinne, med syv valg­menn til overs. (Mens Romney vinner North Caro­lina og anta­ke­ligvis Flo­rida – Vir­ginia er mindre sik­kert i begge ret­ninger). Da er fort­satt New Hamps­hire og Colo­rado til overs. Skal vi tro menings­må­lin­gene kommer altså Obama til å vinne.

Men, i følge kon­ser­va­tive kom­men­ta­torer skal vi altså ikke tro menings­må­lin­gene, fordi de spør Obama-vennlige folk som ikke kommer til å stemme i morgen. De har tro på at de kon­ser­va­tive vel­gerne stiller opp på selve dagen. Så det blir spen­nende å se hvilke vel­ger­grupper som stemmer!”


Hall­vard Notaker, his­to­riker, Uni­ver­si­tetet i Oslo:

“Mage­fø­lelsen min stoler jeg ikke på, etter at den i 2005 gjorde meg sikker på at Mark Warner ville bli pre­si­dent i USA. Men jeg stoler på Nate Silver, og da finnes bare ett svar for den som ikke ser helt bort fra menings­må­linger: Obama vinner.”


Anders Romar­heimforsker ved Insti­tutt for for­svars­stu­dier:

“Jeg tror Obama vinner. Hvis ikke vil menings­må­lin­gene på totalen ha bommet litt, og det skjer sjelden.

I til­legg stiller han til gjen­valg, og jeg tror tvilen kommer ‘the incum­bent’ til gode på valgdagen.

His­to­risk sett er gjen­valg regelen, og kun fire år for et parti unntaket.”


Alf Ole AskAften­pos­tens USA-korrespondent:

“Det heller mot Barack Obama i følge menings­må­lin­gene. Men jeg er i tvil om hvor eksakte de er.

Her er det masse fak­torer som kan avgjøre — frem­møte er ett og hvor de siste usikre havner ett annet.

Så jeg holder meg til hva jeg har ment i måneder — tror det blir jevnt — det kan slå begge veier. Skal en legge målin­gene til grunn vinner Obama, trolig knepent.

Mitt håp er at resul­tatet blir klart og at det ikke ender som en rund­dans i retts­ap­pa­ratet etter uker med rot og  fin­tel­ling. Det vil være pinlig for USA!”


George Goo­ding,  pre­si­dent av Mon­ti­cello Society:

“Jeg har tid­li­gere holdt en knapp på at Romney kunne klare å dra dette i land, men nå sier mage­fø­lelsen at Obama vinner fire nye år i Det hvite hus. Nasjo­nalt vinner Romney muli­gens med veldig tynn margin, takket være voldsom støtte i ‘røde’ del­stater og noe labert med støtte til Obama i ‘blå’. Sandy kan ha en effekt på opp­møtet i nordøst USA hvor Demo­kra­tene pleier å få inn en vesentlig del av stem­mene sine. Mange sliter ennå med å komme til­bake til hver­dagen, å stemme i et valg som Obama vinner i sin del­stat uan­sett kan bli ned­prio­ri­tert hos en del i disse områ­dene stormen herjet.”


Hilmar L. Mjeldesti­pen­diat, Insti­tutt for saman­lik­nande poli­tikk, Uni­ver­si­tetet i Bergen:

“Økono­mien veks, Demo­kra­tane går til gjenval, derfor meiner eg det mest sann­syn­lege er fire nye år for Obama.”


Stein Hernesstats­viter og Ambas­sador Stuart Fellow 1996/97:

“Hodet og hjertet, klart Obama. En ørliten uro i magen murrer om Romney. Men jeg håper og tror det blir fire nye år for Obama i 1600 Penn­syl­vania Avenue.”


Steinar Ottesenredaktør av PolitiskeNyheter.no:

“Mage­fø­lesen til­sier at pre­si­dent Obama er favo­ritt før valg­dagen. Målin­gene siden stormen Sandy har gitt Obama-kampanjen delvis vind i sei­lene, i hvert fall har momen­tumet til Mitt Romney stoppet helt opp. Det store spørs­målet for meg blir hvem som vinner Midt­vesten. Klarer Obama-kampanjens brannmur i Midt­vesten å sikre gjen­valg for pre­si­denten? Jeg tror valget kan bli avgjort i Iowa, Wis­consin og Ohio.

Slik situa­sjonen er dagen før dagen ser det ut som pre­si­dent Obama har en god mulighet til å bli gjen­valgt selv om kam­panjen vil tape noen stater fra valget i 2008. Det er vans­kelig å for­stille seg en vei til 270 valg­menn for Mitt Romney uten å vinne enten Ohio eller Wis­consin. Mitt Romney må vinne Flo­rida og Vir­ginia. Av disse sta­tene er jeg mest usikker på Vir­ginia. Vil senats­valget mellom George Allen (repub­li­kaner) og Tim Kaine (demo­krat) ha en inn­virk­ning? Spørs­må­lene er mange før ame­ri­ka­nere går til stemme­lo­ka­lene, sva­rene er få.”


Alf Tomas Tøn­nessenførste­ama­nu­ensis ved Høg­skulen i Volda og bidrags­yter på AmerikanskPolitikk.no:

“Siden Obama har ledet nær samt­lige av RealClearPolitics.com sine toss up-målinger, velger jeg å tro at Obama blir gjen­valgt. Det blir spe­sielt spen­nende å se om Obama blir til­kjent seier i Vir­ginia. Her virker det å være enda jev­nere enn i Ohio. Et viktig usik­ker­hets­mo­ment gene­relt er at Romney leder blant uav­hen­gige vel­gere, og Repub­li­ka­nerne virker å ha mer sikre vel­gere som ikke snur selv om køen til valg­lo­kalet blir lang. Det blir spen­nende å se hvor mye valg­del­ta­kelsen faller blant vel­gere under 30 år i for­hold til i 2008.”


Svein Melbysenior­forsker ved Insti­tutt for for­svars­stu­dier:

“For­nuften, basert på fore­lig­gende data til­sier gjen­valg av Obama, men med noe knap­pere margin enn i 2008. Men mage­fø­lelsen sier meg at dette valget preges av usik­kerhet, og det invi­terer i alle fall ikke til skrå­sik­kerhet. Det mest usikre pre­si­dent­valg jeg noen­sinne har opp­levd. Og det ville ikke for­undre meg om vi får en mega­va­riant av 2000-valget.”


Og hva med meg?


Are Tåg­vold Flaten, USA-korrespondent og redaktør, AmerikanskPolitikk.no:

“Mage­fø­lelsen og stats­vi­teren i meg sier at det blir gjen­valg for pre­si­denten for tredje gang på rad (96, 04, 12), med utgangs­punkt i vippe­stats­må­lin­gene og en titt på Obama­or­ga­ni­sa­sjonen i Ohio. Men jeg husker sam­tidig alle de repub­li­kanske vel­gerne jeg har møtt i løpet av året som kommer til å kjempe til siste slutt. Valg­natten blir dermed spen­nende. Valg­lo­ka­lene stenger først i Vir­ginia (01.00 norsk tid), og der­etter i Ohio og North Caro­lina (01.30). Der­etter vil det tikke inn resul­tater sakte men sik­kert, og jeg tror diverse exit polls kan gi oss en nokså tidlig indi­ka­sjon på om resul­ta­tene spriker nevne­verdig fra målin­gene de siste dagene/ukene.”

Her er vippestatene (1)

Foran valget på tirsdag har TV 2s valgeksperter definert åtte stater som vippestater. Dette er statene der stillingen på meningsmålingene er så jevn at vi ikke tør anslå en vinner. I en serie bloggposter ser vi nærmere på disse statene – fra vest til øst.

 

Nevada

 

 

 

 

 

 

Nevada er ørkenstaten som satset på gambling, tredoblet folketallet og skiftet politisk farge i løpet av tre tiår. Det er tradisjonelt demokratiske velgergrupper som spansktalende, asiater og svarte som har strømmet til staten for å bemanne black jack-bordene i Las Vegas og Reno. I 2008 vant Barack Obama Nevada med hele 12,5 prosentpoengs margin.

Courtesy: uselectionatlas.org

Dette kartet viser tydelig hvor demokratene henter sine stemmer. Demokratene vant Las Vegas-området i sør med 68 prosent, og Reno-området i vest med 55 prosent. I de tynnere befolkede områdene er Nevada typisk konservativ med mellom 60 og 80 prosents oppslutning til republikanerne.

Når Nevada nok en gang gang sklir tilbake blant vippestatene skyldes det finanskrisen, som har rammet hardere i Nevada enn noen andre steder. Etter tre tiår med vekst ble det stille rundt rulettene i spillbyene da krisen rammet. Fire år senere er veksten i økonomien bremset til 1,2 prosent og arbeidsledigheten er svimlende 11,8 prosent.

At ni prosent av innbyggerne i Nevada er mormonere bidrar trolig også til at Mitt Romney står sterkere enn John McCain for fire år siden.

 

Colorado

 

 

 

 

 

 

Colorado er en av USAs raskest voksende stater. Bare tre stater har større vekst i folketallet og økonomien vokser raskere enn snittet. Årsaken er olje – og det faktum oljeselskapene ved hjelp av horisontal boring og såkalt «fracking» nå klarer å tyne ut mer olje enn før av brønnene.

Kartet over viser alle oljebrønnene i Colorado. Og selv om det er gode penger å hente, så er aktivitetet for tiden påfallende større i øst enn i vest. I vest er arbeidsledigheten høyere og innbygerne føler at de går glipp av den boomen som preger oljebransjen ellers, og her har også Obama mistet større oppslutning enn ellers i Colorado – han har mistet hele 12 prosentpoeng til republikanerne her.

Gernerelt er Colorado først og fremst preget av mange independents, det vil si velgere som verken er registrert som demokrater eller republikanere. Grovt regnet utgjør hver gruppe en tredel av statens registrerte velgere, noe som også bidrar til at staten ofte er jevn.

Skal vi tro ekspertene er countyene Arapahoe og Jefferson verdt å følge med. Disse to forstedene til Denver speiler resten av staten godt og har valgt «riktig» de siste tre valgene.

Tar høyde for Romney

Onsdag våkner jeg kanskje opp med Mitt Romney som ny president i USA.

 

Mitt Romney foran sitt største pub­likum noen­sinne, i West Chester, Ohio, fredag kveld. Kona Ann til venstre, og vise­pre­si­dent­kan­di­daten Paul Ryan med kona Janna til høyre. Foto: Are Tåg­vold Flaten / AmerikanskPolitikk.no.

Stormen Sandy feide Romney fullstendig av banen i nesten en hel uke, og det rett før valget. Du snakker om uflaks for den republikanske presidentkandidaten! Romneys momentum etter den knusende seieren over Barack Obama i den første presidentdebatten i Denver ble tatt av stormvinden.

Jeg må innrømme at min frykt for Sandy ikke var særlig stor i dagene og timene før den traff New York med ødeleggende kraft for en uke siden.

Jeg tok for lett på det, i likhet med mange andre. Men etter Sandy tar jeg ingenting for gitt, heller ikke i politikken. Selv om valgvinden ifølge meningsmålingene nå ser ut til å blåse Obaas vei , forbereder jeg meg på at det kan bli et skifte av president.

Det kommer sannsynligvis ikke til å skje, i følge meningsmålingene, men hvem vet hvor mye man egentlig kan stole på politiske værmeldinger. Som bandet Narum synger, “Ingen veit åhen vind blæs”.

Uansett viser nå RealClearPolitics gjennomsnittsmåling at Obama ligger hårfint foran Romney. Det er så lite at det egentlig er dødt løp. På CNNs siste måling ligger de klin likt, på 49 prosent. Men i de viktige vippestatene Ohio, Iowa og Wisconsin, ligger Obama et hestehode foran på målingene. Vinner Obama disse tre vippestatene, vinner han valget, uansett om Romney tar røkla.

For å vinne valget må du nemlig sikre deg tilsammen 270 valgmannstemmer. Obama har i utgangspunktet flere sikre valgmannsstemmer enn Romney. Han trenger derfor ikke å vinne så mange vippestater. Men Obama må vinne Ohio for å kunne passere den magiske grensen på 270. Ifølge RCP ligger Obama an til å ta 290 valgmannsstemmer, mens Romney ser ut til å ta 248.

Dagen før valgdagen ligger altså Obama an til å vinne, men jeg tar som sagt høyde for at Romney bir ny president.

Været har avgjort valg før. Det er lettere å gå til valgurnen en solskinnsdag, enn i regn og blåst. Jeg er i Chicago på valgdagen, der Obama håper å kunne er klære valgseieren tirsdag kveld. I Chicago regner det på valgdagen. I Boston, derimot, der Romney har sitt hovedkvarter er det meldt strålende sol.

Kanskje er det et tegn, eller kanskje ikke.

Obama kjører ihvertfall på det remmer og tøy holder for vinne Ohio, og avslutter sin valgkamp der mandag kveld. Romney er følge forstå-seg-på-erne helt på jordet – det vil si i Pennsylvania hele mandagen – der han ifølge måliingene er sjanseløs.

Jeg sliter med å tro det, men kanskje vinner Romney likevel.

 

 

 

 

Ny poll of polls: Obama i siget

Vår valgekspert Terje Sørensen har igjen gått gjennom samtlige lokale meningsmålinger i USA, og konklusjonen er at Barack Obama leder. Men i vippestatene er marginene tynne – helt ned til 7000 stemmer.

 

Ingen jeg kjenner har bedre tallforståelse enn Terje Sørensen, og vår valgekspert jobber fortere med penn og papir enn han ville gjort med en datamaskin. Slik ser det ut når han lynhurtig samler inn samtlige lokale meningsmålinger i USA og regner om  til stemmetall stat for stat. For de åtte, avgjørende vippestatene er dette situasjonen i dag lørdag. Tallene til høyre viser marginen i stemmetall:

 

Husk at vi fra før har slått fast at Obama har sikret seg 237 valgmenn mot Romneys 206. Dermed viser tabellen over at det – tril tross for at Obama leder seks av åtte vippestater – fortsatt er helt åpent i kampen om presidentvalget. Med utgangspunkt i tennisspråket kan vi vel si at det er fordel Obama.

På nasjonalt nivå viser Terjes beregninger også at Romney nå også har mistet grepet om the popular vote, Obama ligger an til å vinne både i stemmer og antall valgmenn.

 1830nyhetene

Sandy setter dagsorden

Valgkampens “October-surprise” ble Sandys herjinger på østkysten, mens den første overraskelsen i november, var at New Yorks partiuavhengige borgermester Michael Bloomberg gikk ut med nyheten om at han kommer til å stemme på Obama ved valget. I og med at Bloomberg har vært registrert republikaner fra 2001 til 2007, ville få ha gamblet på dette. Men for den orkanrammede borgemesteren er det nå klimapolitikken som veier tyngst.

– Klimaet vårt forandrer seg. Og selv om det ikke er sikkert at det tiltakende eksremværet vi erfarer både i New York og resten av verden har noe med dette å gjøre, bør risikoen for at det er en sammenheng være nok til å få alle valgte ledere til å handle umiddelbart, skriver han på Bloomberg.com.

– Den ene vurderer klimaendringene som et alvorlig og faretruende problem, den andre gjør ikke det. Jeg ønsker meg en president som setter vitenskapelige bevis og risikohåndtering over valgpolitikk, skriver borgemesteren videre i sin forklaring på hvorfor han nå velger Obama.

Samme dag kom magasinet Bloomberg Businessweek ut med følgende covertekst:

Klimadebatten reiser seg i tolvte time

Klimadebatten har glimret med sitt fravær gjennom hele den amerikanske valgkampen, men det fikk superstormen Sandy satt en stopper for. Etter hennes herjinger langs østkysten i begynnelsen av uken, har det blomstret opp en grønn debatt om global oppvarming, klimatiltak og føderal krisehåndtering ved naturkatastrofer.

Et hovedskille mellom demokrater og republikanere går nettopp på anerkjennelsen av global oppvarming. De fleste demokrater tror på menneskeskapte klimaforandringer, mens republikanere argumenterer for at klimaskifter kommer og går, og at vår oppførsel her på jorda ikke har så mye å si for hvordan planeten vår har det.

– Selvfølgelig har vår oppførsel en viss innvirkning, men mindre enn de fanatiske miljøvernerne vil ha det til. Værmønsteret skifter gjennom tidene, og klimaet forandrer seg stadig. Jeg tror Moder Jord er langt mektigere enn menneskeheten, og at vi derfor ikke kan kontrollere hennes bevegelser, sa Thomas Moyer, nestleder i San Francisco Young Republicans, da jeg snakket med ham på tirsdag.

Demokratgrønn eller republikanerrød energipolitikk?

Selv om verken Romney eller Obama har vist særlig interesse for å sette miljøsaken på kartet under valgkampen, er det ingen tvil om at presidenten i hvert fall har tatt inn over seg det faktum at global oppvarming er et problem. I løpet av sin fireårsperiode har han igangsatt en rekke miljøvennlige tiltak, blant annet for å redusere amerikanernes karbonforbruk.

Da Mitt Romney var guvernør i Massachusetts gjorde også han grep for å bedre miljøet, men etter at han peilet seg inn mot det hvite hus, kan det i følge Michael Bloomberg virke som han har endret synspunkt i hele saken. På Romneys nettside listes det opp presidentkandidatens viktigste prioriteringer, men klimaforandringer nevnes ikke med et ord. Dermot harseleres det over Obamas miljøfokus, og planen hans om å skape grønne arbeidplasser:

Istedenfor å omfavne landets mange energikilder, har presidentens uendelige forsinkelser, revideringer, lovforslag og overreguleringer bidratt til å hemme den potensielle utviklingen og fremme hans “grønne” alternativer“, skrives det på mittromney.com

Romney på sin side, lover å gjøre USA til en uavhengig energisupermakt innen 2020. Skulle være noen tvil om hvilke hensyn som ligger i bånn i hans politikk, kan vi friske opp minnet med dette nå noe hårreisende klippet fra republikanernes landsmøte i august:

Miljøvernere i harnisk

– Sandy gjør det fullstendige fraværet av debatten rundt klimaforandringer i denne valgkampen grotesk. I et år med rekordhøye temperaturer over hele USA, rekordtørke i landets maisåkre, og nå en rekordstorm som rammer landets mest populære byer, er det påfallende at ingen av kandidatene har funnet emnet diskusjonsverdig, skrev Elizabeth Kolbert i The New Yorker mens stormen herjet som verst.

Utover uka har miljøvernere gått i strupen på de som ignorerer forskningen om global oppvarming. Michael Moore gjestet CNNs Piers Morgan torsdag kveld, og var meget klar i sitt syn på saken. Han får også støtte av CNN-meteorologen Chad Myers:

[iframe src=”<object width=”416″ height=”374″ classid=”clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000″ id=”ep”><param name=”allowfullscreen” value=”true” /><param name=”allowscriptaccess” value=”always” /><param name=”wmode” value=”transparent” /><param name=”movie” value=”http://i.cdn.turner.com/cnn/.element/apps/cvp/3.0/swf/cnn_416x234_embed.swf?context=embed&videoId=bestoftv/2012/11/01/pmt-michael-moore-chad-myers-climate-change-debate.cnn” /><param name=”bgcolor” value=”#000000″ /><embed src=”http://i.cdn.turner.com/cnn/.element/apps/cvp/3.0/swf/cnn_416x234_embed.swf?context=embed&videoId=bestoftv/2012/11/01/pmt-michael-moore-chad-myers-climate-change-debate.cnn” type=”application/x-shockwave-flash” bgcolor=”#000000″ allowfullscreen=”true” allowscriptaccess=”always” width=”416″ wmode=”transparent” height=”374″></embed></object>”]

Forskning viser at temperaturene stiger og breene smelter. Det mangler ikke på vitenskapelige advarsler om at noe må gjøres for å stoppe den globale oppvarmingen, og at dette begynner å haste veldig. Likevel avfeier republikanerne altså hele klimadebatten som svada.

Er det ikke litt paradoksalt at et parti som i denne valgkampen har vært såpass opptatt av å ettergå advarselene om manglende sikkerhet rundt konsulatet i Benghazi, kategorisk ignorerer alle advarsler om at kloden vår er i ferd med å få heteslag?

Mitt Romneys siste salgspitch

WEST CHESTER, OHIO: Fredag kveld leverte Mitt Romney den ende­lige ver­sjonen av salgs­pitchen sin, foran sitt største pub­likum noen­sinne. Det er et bud­skap han har polert i over et år, på vei fra høyre til sen­trum, der han avslutter valgkampen.

Mitt Romney foran sitt største pub­likum noen­sinne, i West Chester, Ohio, fredag kveld. Kona Ann til venstre, og vise­pre­si­dent­kan­di­daten Paul Ryan med kona Janna til høyre. Foto: Are Tåg­vold Flaten / AmerikanskPolitikk.no.

Det er kjølig i lufta og sola er i ferd med å gå ned i det Kid Rock varmer opp tusenvis av Rom­ne­y­til­hen­gere like nord for Cin­cinnati fredag kveld. Pub­likum på tri­bunen til venstre for scenen har fått utdelt t-skjorter i rødt, hvitt og blått, avhengig av hvor de sitter. Sammen danner de det ame­ri­kanske flagget, og Ohios delstatsflagg.

Da Obama talte i Spring­field, Ohio noen timer tid­li­gere, buet som vanlig folk da han omtalte Romney.

“Ikke bu, stem,” svarte Obama, det samme svaret han har benyttet seg av de siste måne­dene. “Stemme­giv­ning er den beste hevnen,” fort­satte presidenten.

Ohio-versjonen av landsmøtet

En time lenger sør, og drøyt sju timer senere, for­talte Romney de mellom 20 og 30 000 til­hen­gerne om pre­si­den­tens utta­lelse. “Jeg spør isteden Ame­rika om å stemme utav kjær­lighet for landet vårt,” sa Romney, en utta­lelse som ble mot­tatt med voldsom entu­si­asme blant publikum.

Romney hadde med seg de fleste tung­vek­terne innen Det repub­li­kanske par­tiet på scenen i West Chester fredag kveld, et valg­kamp­ar­ran­ge­ment som føltes ut som en kort­ver­sjon av lands­møtet i Tampa.

Tid­li­gere New York-borgermester Rudy Giuliani, Virginia-guvernør Bob McDon­nell, Louisiana-guvernør Bobby Jindal, Arizona-senator John McCain, Florida-senator Marco Rubio, og Ohio-trioen John Kasich (guvernør), Rob Portman (senator) og Speaker of the House John Boehner var noen av dem som tok til podiet.

Giuliani, McCain og Jindal gikk har­dest ut mot Obama, mens Ohios Kasich, Portman og Boehner snakket mer om vik­tig­heten av Ohios rolle i det kom­mende valget.

Den første delen av arran­ge­mentet føltes tidvis mer ut som et anti-Obama arran­ge­ment, enn som et pro-Romney arran­ge­ment. Pre­si­denten fikk blant annet knall­hard kri­tikk for hen­del­sene i Beng­hazi den 11. sep­tember, og talerne la ingen­ting i mellom.

Inn­legget fort­setter under bildet.

En liten del av det gigan­tiske pub­li­kummet i West Chester, Ohio, fredag kveld. Foto: Are Tåg­vold Flaten / AmerikanskPolitikk.no.

Den posi­tive og sam­ar­beids­vil­lige Mitt

Pub­likum hadde dermed fått ser­vert mye anti-Obama stoff i det turen kom til Paul Ryan og Mitt Romney. De var mer posi­tive i tonen.

Ryan snakket om sine fire år som uni­ver­si­tets­stu­dent i Ohio, og ble mot­tatt som en av sta­tens egne. Romney gjorde det på sin side helt klart at Ohio er tirs­da­gens gje­veste pris.

Rom­neys hoved­bud­skap gikk ut på at Obama har feilet, at pre­si­denten ikke har det som skal til for å bringe sam­ar­beidet til­bake til hoved­staden, og at det trengs en ny men­ta­litet i Washington.

“Jeg vil ikke bare ta over, jeg vil ta ansvar,” sa Romney. “Vil du ha mer av det samme, eller vil du ha ekte for­and­ring? Obama lovte for­and­ring, men han har ikke inn­fridd løf­tene,” fort­satte han.

“Med det rik­tige leder­skapet vil Ame­rika reise seg i rekordfart.”

Romney snakket videre om sam­ar­beid og om det som for­ener Ame­rika. “De beste brag­dene er de vi oppnår sammen. Jeg vil ikke repre­sen­tere ett parti, men én nasjon,” sa Romney.

Fin­pusset sluttappell

Det jeg sitter igjen med etter fre­da­gens tale er at vin­neren av den repub­li­kanske nomi­na­sjons­kampen har fin­pusset en meget salgbar slutt­ap­pell, og at den er basert på et mer posi­tivt bud­skap enn det han han vant nomi­na­sjonen på. Fredag kveld snakket han vel så mye til TV-seerne og avis­le­serne i Ohio, som han gjorde til de entu­si­as­tiske til­hen­gerne som til­bragte fre­dags­kvelden sammen med ham ute i kulda.

De tid­li­gere mot­stan­derne Rick San­torum og Rick Perry stod på scenen sammen med Romney i det han leverte talen. Romney har vunnet retten til å trekke seg til­bake mot sen­trum, ialle­fall helt til valg­kampen er over.

Obama leder fort­satt på menings­må­lin­gene i Ohio, men Rom­ney­kam­panjen er over­be­vist om at de har vind i sei­lene, og at de kommer til å vinne. Det er ikke akkurat overraskende, og natt til onsdag får vi vite hvem som trekker det lengste strået.

Obama: “Fire dager, for fire år”

SPRINGFIELD, OHIO: Det er fire dager igjen til valget. “Fire dager, for fire år,” sier Obama. “Vi har kommet for langt til å snu nå. Vi må bevege oss framover.”

Pre­si­dent Barack Obama fikk en varm mot­ta­kelse i Spring­field, Ohio, fredag etter­middag. Foto: Are Tåg­vold Flaten / AmerikanskPolitikk.no.

“Mor­genen etter valget må du være i stand til å se deg selv i speilet med god sam­vit­tighet,” sier den lokale område­re­pre­sen­tanten for Obama­kam­panjen i Clark County. “Har dere for­hånds­stemt enda?”

“Send ‘OH’ til 62262 — det staver ‘Obama’ — så kan du finne ut hvor du skal stemme,” sier hun. “Og sender du ‘GIVE’ til det samme num­meret kan du donere 10 dollar, som trekkes auto­ma­tisk fra tele­fon­reg­ningen din.”

Bill Obama, og George W. Romney

Da Obama entrer rommet møter han et øredø­vende leven i gym­salen på Spring­field High  School. Spring­field ligger mellom Dayton og Columbus midt i Ohio, en halv­times kjøretur unna stedet der Obama startet dagen  med sitt første av fre­da­gens tre Ohio-stopp.

En rød tråd i Obamas reto­rikk går ut på å knytte seg til tid­li­gere pre­si­dent Bill Clinton, og til til­standen i den ame­ri­kanske økono­mien da Clinton forlot Det hvite hus. Mitt Romney spiller rollen som George W. Bush.

“Vi prøvde våre ideer, og de fun­gerte. Vi prøvde deres ideer, og det fun­gerte ikke,” sier han.

Obama, som i 2008 tok avstand fra Bill og Hillary Clinton ved å heller snakke om sin beund­ring for Ronald Reagan, omfavner USAs 42. pre­si­dent for alt det er verdt. Den tid­li­gere pre­si­denten drev sam­tidig valg­kamp for Obama i Flo­rida, og han møter Obama i Vir­ginia på lørdag.

Obama omtaler sam­tidig Romney som en sminket og opp­da­tert ver­sjon av tidligere president George W. Bsuh. “Romney er en veldig begavet salgs­mann,” sier Obama. Bud­skapet er at han sier hva som helst for å vinne.

Bil­in­du­strien

Og det er her Obama nevner bil­in­du­strien, arbeids­giver for en åttendedel av arbeids­ta­kerne i Ohio.

“Han var i mot å redde bil­in­du­strien,” sier Obama om Romney. “Og jeg skjønner at det er et pro­blem for ham nå. … Men det betyr ikke at han kan drive å skremme folk for å vinne stemmer,” fort­setter han. “Dette er ikke et spill. Det handler om men­nesker. Det handler om jobber.”

Romney har TV– og radio-reklamer i Ohio som hevder at pro­duk­sjon av Jeep-biler er flyttet til Kina, på bekost­ning av Ohio, og på grunn av Obama. “Det er ikke sant,” sier Obama i Spring­field, Ohio fredag etter­middag.

Inn­legget fort­setter under bildet.

Foto: Are Tåg­vold Flaten / AmerikanskPolitikk.no.

Change, fire år senere

Obama starter imid­lertid talen med å snakke om de vold­somme ødeleg­gel­sene etter stormen Sandy, og om at ame­ri­ka­nerne alltid står samlet når det vir­kelig gjelder. Han vekt­legger behovet for å sam­ar­beide på tvers av parti­gren­sene, og tar ordet “change” i sin munn ved flere anledninger.

Han høres tidvis ut som 2008-versjonen, og snakker igjen om behovet for å for­andre Washington.

“Det handler om å for­andre poli­tikken i Wash­ington,” sier han, før han igjen angriper repub­li­ka­nerne, med Romney i spissen.

“De satser på kynisme, og jeg satser på dere,” sier han.

Det for­nyede fokuset på for­and­ring og sam­ar­beid henger delvis sammen med stor­mens her­jinger på østkysten, men også med mot­stan­de­rens retorikk.

Romney har snakket om behovet “for store for­and­ringer” en stund nå, og Romney bruker erfa­ringen fra Mas­sachu­setts for å si at han har det som skal til for å sam­ar­beide på tvers av partigrensene.

Tale­skri­veren

Før Obama entret gymsalen på Springfield High School slo jeg av en liten prat med Jon Fav­reau, tale­skri­veren som har jobbet for Obama helt siden 2005.

“Dette er en helt annen kam­panje enn den vi førte i 2008,” sier Fav­reau. Jeg spør ham om den end­rede tonen i talene etter Sandys her­jinger, og han nikker med.

“Det har vært bud­skapet vårt helt siden 2008, og bud­skapet vårt i løpet av de fire årene i Det hvite hus,” svarer han. “Men vi har lagt litt mer vekt på dette momentet de siste par dagene. Det han har snakket om de siste dagene, er i bunn og grunn for­and­ringen han snakket om i 2008,” sier Favreau.

Inn­legget fort­setter under bildet.

Foto: Are Tåg­vold Flaten / AmerikanskPolitikk.no.

– En utford­rende vei

Jen Psaki, Obama­kam­pan­jens rei­sende presse­sek­retær, vekt­legger at Romney “står overfor en utford­rende vei” til seier i Ohio.

“Vi har ligget kon­se­kvent foran på målin­gene, og Jeep-reklamen hans om bil­in­du­strien slår til­bake på ham. … De kaster spa­getthi på veggen for å se hva som blir hen­gende, men vi er nokså sikre på at vi vinner Ohio på tirsdag” sier hun.

Men David Axelrod er ikke sikker nok på seier her til å vedde barten sin på Ohio? spør jeg med et smil om munnen.

David Axelrod, en av Obamas sjefs­stra­teger, sa tid­li­gere denne uken at han bar­berer bort barten sin dersom Romney vinner Penn­syl­vania, Min­ne­sota eller Michigan. Romney og hans alli­erte har spyttet inn penger i disse sta­tene i det de omtaler som et forsøk på å utvide valgmannskartet.

“Han har alle­rede veddet bort barten sin!” svarer hun. “Han kan ikke vedde den bort to ganger!”

“De har aldri ledet i Penn­syl­vania,” sier Psaki. “De bløffer.”

Obama strammer grepet, men fortsatt vipper åtte stater

Det er fem dager igjen og i natt utlignet Barack Obma Mitt Romneys ledelse på de nasjonale meningsmålingnene I USA. Samtidig styrker Obama sin posisjon  i flere vippestater – men løpet er fortsatt helt jevnt.

Trykk på bildet for større versjon.

Vi gjør ingen endringer på vårt prognosekart i dag. Det er gode nyheter for Obama, som altså har kortest vei til de 270 valgmennene som trengs for å vinne presidentvalget i USA. Spesielt oppmuntrende for presidenten er enda en håndfull gode målinger i Ohio, som har valgt «riktig» president de siste 48 årene.

Teoretisk kan republikanerne klare seg uten Ohio, men uten Florida er Mitt Romney sjanseløs. Derfor er det dramatisk at republikanerens ledelse i «The Sunshine State» har skrumpet inn fra 2,8 til 1,2 prosentpoeng de siste to ukene.

Samlet antar nå vår valgekspert Terje Sørensen at styrkeforholdet mellom Obama og Romney er 60/40. Trenden ser altså ut til å snu for presidenten, men fortsatt er stillingen ekstremt jevn i sju av de åtte vippestatene over. Det såkalte RCP-snittet beregnes av nettstedet Real Clear Politics og har vist seg som en god indikator på hva som skjer valgnatten.  I Colorado, Iowa, Viriginia og Florida er løpet så jevnt at det fort kan gå både timer og dager før de til sammen 54 valgmennene her er fordelt. Dermed KAN hele valget bli hengende i luften.

TV 2 Nyhetskanalen sender direkte hele valgnatten, fra klokken 22.00. Vi følger opptellingen i alle stater direkte og våre valgeksperter Terje Sørensen og Kjetil Løset erklærer statene  for TV 2. Ofte vil de være først.

 

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.