Å intervjue noen gjennom en glassrute i Texas

TEXAS, USA: Vi nærmer oss Allan B Polunsky Unit i Livingston, Texas. Rett ved siden av inngangen til fengselet jobber fanger i hvite drakter på et jorde. De blir passet på av fangevoktere til hest. De har cowboy-hatter og riflene klar i hånda. Vi har fått streng beskjed om at det skal lite til før du blir avvist når du endelig har fått en avtale på »death row» i Texas. Derfor tar vi ikke sjansen på å stoppe og filme. Vi vet allerede at adgangen til å filme på området er ekstremt begrenset. Synet av de hvite fangene og cowboyene gir et inntrykk av å komme tilbake til «det ville vesten» fra barndommens cowboy- og indianer-bøker.

Jeg har lenge ønsket å lage reportasjer om dødsstraff i USA. Etter over tre år i USA kjenner jeg mange sider av det amerikanske samfunnet. Men jeg skjønner ikke hvorfor USA som eneste vestlige demokrati fortsatt gjennomfører henrettelser. I løpet av tre dager i Texas møter vi mange mennesker med ulikt forhold til dødsstraff. Vi møter Clinton Lee Young som sitter på dødscelle og venter på å dø. http://www.tv2.no/nyheter/utenriks/clinton-29-takker-norske-jorunn-fra-doedscella-3938293.html

Vi møter Carol som er mor til Patrick som ble drept i september. Vi følger en henrettelse kun med en murvegg mellom oss og henrettelseskammeret. Etter henrettelsen får vi snakke med søsteren til et av drapsmannens ofre, som var til stede da giften ble sprøyet inn i mannens årer, så han døde.http://www.tv2.no/nyheter/utenriks/carol-vil-se-soennens-morder-doe-3937290.html  Det som slår meg i Huntsville, den lille byen i Texas, hvor alle statens henrettelser gjennomføres, er hvor normalt livet rundt er. Dagens henrettelse foregår nesten uten pressedekning. Kun to-tre aktivister har møtt opp for å protestere. Minst en gang i måneden foregår det en henrettelse i Huntsville.

Carol sier det slik: Vi er vokst opp med det. Står det ikke i Bibelen øye for øye, tann for tann. Og hun innrømmer at hun vil ha hevn.

Jeg har vært i et amerikansk fengsel tidligere. Men fengselet i Livingston, Texas, er om mulig enda tristere og mer inhumant enn andre fengseler. Små vindusglugger langt oppe på veggene. Grå betong. Tungt bevæpnede vakter. Før jeg skulle intervjue Clinton har jeg lært at du legger hånden på glassruten for å si god dag eller farvel. Han sitter inne i et bitte-lite glassbur og venter på oss.  Vi får kun filme glassburet og litt av omgivelsene. Egentlig er det merkelig at vi får komme inn i dag. Det er nemlig henrettelsesdag i Texas og vanligvis slippes det ingen uvedkommende inn i fengselet på disse dagene. Clinton forteller at det alltid er en ekstra spent stemning i fengselet på disse dagene. En av dem føres bort og kommer aldri tilbake. Sikkerheten strammes ytterligere til på de dagene, fordi det lett blir uro på cellegangene. En fangevokter setter mikrofonen på Clintons fangedrakt. Hun har skuddsikker vest på og pistol. Jeg må intervjue Clinton gjennom en glassrute. Mobiler og alle andre personlige eiendeler må ligge igjen i bilen. TV-utstyret må begrenses til et minimum.

 Da våre tilmålte 45 minutter er over, blir vi stående og vente. Dokumentarfilm-regissøren Werner Herzog gjør også et intervju denne dagen, og han har utstyr som må pakkes ned. Fotograf Andreas og jeg griper telefonene igjen og snakker videre med Clinton. Dagligdags småprat. Det er ingen voktere tilgjengelige som kan følge Clinton tilbake på cella igjen, så han må bli sittende. Han vrir seg som et dyr i bur.  Han innrømmer at han har vært nervøs før intervjuet. Usikker på om han får fremstilt saken sin godt nok.  Til slutt må vi henge opp telefonene igjen og geleides ut.

I forbindelse med dødsstraff-sakene dukker jeg ned i kriminalstatistikken. Og undrer på hvorfor USA er et såpass voldelig samfunn. Fattigdom? Lavere utdanningsnivå? Fortsatt ville-vesten-mentalitet? Tilgangen til våpen? Det vil jeg gjerne finne ut av.

Det koster 10 millioner dollar å ha en fange på dødscelle og gjennomføre en henrettelse. Mye av kostnadene skyldes den lange og omfattende anke-prosessen. Den høye prisen kan føre til at dødsstraff langsomt forsvinner i USA. Men inntil videre fortsetter henrettelsene. Over 1300 siden 1976, da dødsstraff ble gjeninnført i USA.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.