Republikanernes redningsmann i San Francisco

– Så det er her dere gjemmer dere?

Den unge, velkledde mannen på bildet jobber i dotcombransjen og har kontor downtown, like ved byens nest mest kjente bro, Bay Bridge. Endelig har jeg funnet en republikaner, og ikke en hvilken som helst: Thomas Moyer (30) er nestleder San Francisco Young Republicans og medlem i styret til San Francisco Republican Central Committee. Ikke minst står han bak bloggen Moderate Moyer og er forfatter av boka A Conservative Survival Guide to San Francisco, som kom ut tidligere i år.

– Den er skrevet til likesinnede som ankommer byen og ikke vet helt hva de har i vente. Folk som er gift og har barn, for eksempel, og som kanskje ønsker å unngå alle de eksotiske fellene byen har å by på. Man kan jo støte på mye rart i gatene her; homofile som har sex i all offentlighet under Folsom Street Fair, menn som løper nakne rundt på gata – sånne ting som jeg selv ikke var forberedt på da jeg flyttet hit for ti år siden, forklarer Moyer om bokprosjektet.

Istedenfor å irritere seg over byens rariteter har han lært seg å elske San Francisco for alle dens vakre aspekter. Men hver eneste dag kjenner Moyer på kroppen hvordan det er å være konservativ i USAs mest venstrevridde by.

– Vi har ikke hatt en republikansk borgermester på 50 år. Og sist gang San Francisco stemte på en republikansk president var da Eisenhower stilte til valg i 1952, så det begynner jo å bli en stund siden, det også.

– Men du gir ikke opp?

– Nei. Enten kan jeg sitte på gjerdet og klage over at ikke ting går min vei, eller så kan jeg reise meg opp og gjøre noe. Jeg ønsker å endre retningen denne byen beveger seg i. Vel går det bra i teknologibransjen og medisinnæringen, men likevel er arbeidsledighetstallet på over 10 prosent. Skatte- og fordelingspolitikken er i ferd med å svekke hele statens økonomi, og dette må snus.

– Så hva er planen din?

– Vi tar ett skritt av gangen, og prøver stadig å verve nye grupper til partiet. Det viser seg for eksempel at folk fra de kinesiske og søramerikanske miljøene i byen egentlig er enige i mange aspekter ved vår politikk. De bare vet det ikke ennå, for det er ingen som har snakket med dem om dette. Men vi blir alltid truet, kjeftet på, ja til og med spyttet etter, når vi er ute og går rundene våre. Likevel står vi på og gjør hva vi hva vi kan, fortsetter Moyer tappert.

I klippet under, hentet fra Fox News, utdyper forfatteren både bokprosjektet og disse opplevelsene:

– Hva er det aller viktigste for deg i denne valgkampen?

– Dette er sikkert et kjedelig svar, men sysselsetting og økonomi veier tyngst for meg i år. Vi trenger en økonomisk plan som gjør at arbeidsmarkedet kommer seg på beina igjen. USA har et seriøst problem når det kommer til arbeidsledighet, men også retningen landet vårt er i ferd med å dreie. Nest viktigst for meg er Benghazi-saken: En amerikansk ambassadør og tre av hans kolleger er nettopp drept på grunn av en svikt høyere opp i systemet.

– Mener du at Obama var ansvarlig for Benghazi-drapene?

– Vi må grave dypere i denne saken, for noe har sviktet på høyt nivå. Det kan ha vært Obama, det kan ha vært andre i hans administrasjon. Men noen gjorde en alvorlig glipp, og de bør stilles til ansvar for dette.

– Hva tenker du om det som kalles krigen mot kvinner i denne valgkampen?

– Ærlig talt syns jeg det er alt for mye demagogisering av republikanerne og deres kvinnepolitikk. Det er jo faktisk mange kvinner i partiet. I sentralkomiteen i San Francisco er det til og med flertall av kvinner. Dessuten finnes det også mange kvinnelige abortmotstandere.

– Hvordan reagerte du på kommentarene til Todd Akins, og nå sist Richard Murdock, som hevdet at graviditet etter voldtekt er Guds vilje?

– Disse uttalelsene er helt idiotiske. Enten bommet Akins og Murdock på det de forsøkt å si, eller så har de seriøse problemer begge to. Heldigvis er ikke slike tanker representative for resten av partiet.

– Hva er ditt synspunkt på abort?

– Jeg er mot abort, og mener alt liv er hellig. Men likevel må det finnes unntak fra regelen, for eksempel i tilfeller av voldtekt, incest eller dersom morens liv står på spill. Med andre ord følger jeg Mitt Romneys syn i denne saken.

– Men som abortmotstander bør man vel være for prevensjon?

– Vel, hvis du er promiskuøs og har sex med masse forskjellige folk over alt uten å bruke prevensjon, så er jo ikke det en særlig lur oppførsel.

– Jeg mente for eksempel tilbud om prevensjon til en 16-17 år gammel jente som har sex med kjæresten, men ikke ønsker å bli gravid. Slik som den nedleggingstruede organisasjonen Planned Parenthood bidrar med?

– Poenget er at jeg ikke syns staten skal betale for den enkeltes sexliv. Det er opp til hver og en å passe på seg selv. De unge parene kan kjøpe seg en pakke med kondomer. Det koster under 10 dollar.

Republikaneren Thomas Moyer elsker mangse sider ved den vakre, men rekorddemokratiske byen sin.

– Noen republikanere omtaler Europa og særlig de skandinaviske landene for sosialistland og kommuniststater. Hva er det ved sosialisme du frykter aller mest?

– At statskassen til slutt skal tømmes for alle andres penger. I USA har vi en lang tradisjon for ikke å bedrive sosialisme, men når det er sagt: Også republikanere tror på ideen om et visst sikkerhetsnett for folk som trenger det. Det er ikke slik at vi er ultraliberalister for anarki og fullstendig nedleggelse av staten, men alt med måte.

– Så for deg handler det mest om økonomi?

– Ja. Man kan jo fortsette og fortsette å heve skattene, skattlegge de rike og andre bestemte folkegrupper mer, men det er ikke min greie. Selv er jeg ikke rik, men likevel syns jeg det fins grenser for hva de rikeste skal finansiere. Mitt ideal er å gjøre det enklere for folk å klare seg selv, og å skape flere arbeidsplasser. Det er slik vi har bygget landet vårt, og til tross for finanskrisen, har jo denne modellen funket ganske så bra.

– En gjennomsnittsnordmann betaler ca 40 prosent i skatt. Dette dekker i stort monn helsetjenester, skole, utdanning, pensjon, arbeidsledighetstrygd og barnehage. Hva tenker du om det?

– At det høres ut som dere har en bedre og mer effektiv økonomisk styring enn oss. Hvis jeg fikk alt det du lister opp for skattepengene jeg betaler, er det mulig at også jeg hadde vært for dette systemet.

– Så du syns det høres ok ut?

– Ja. Men i USA har det vært så mye ineffektivitet. Ærlig talt virker det som om skattepengene bare forsvinner i et svart hull her. Men demografien i Norge gjør det kanskje enklere å drive effektiv fordelingspolitikk?

 – Det har du nok rett i. Vi er bare 5 millioner mennesker med masse oljepenger på bok.

– Nettopp. Jeg tror hvert land må finne sin egen vei, avhengig av hvem de er og hvor de bor.

 

Bildeblogg: Politisk Halloween-feiring

JEFFERSON CITY, MISSOURI: I dag er det Halloween, og det merkes overalt. Blant annet på Wal-Mart.

Jeg fant en Mitt Romney-maske i Halloween-avdelingen, men de var utsolgt for Obama. Det er mulig han virker mer skremmende enn Romney her i det konservative Missouri, men en av de republikanske vennene mine hadde følgende kommentar: Han er en vits!

Raden med kort til alle mulige anledninger lå like ved. De hadde blant annet en egen Halloween-seksjon:

Like ved fant jeg en egen “Election 2012”-seksjon, med divers bursdagskort:

Håndmodell: Greg Jarman.

 

Chris Christie roser Obama, som tar turen til New Jersey på onsdag

Guvernør Chris Chris­ties New Jersey er en av sta­tene som ble har­dest rammet av stormen natt til tirsdag. Christie roser pre­si­dent Obama for hånd­te­ringen av Sandys her­jinger, og sier at valget er det siste han tenker på.

“Pre­si­denten har vært veldig aktiv og for­tjener masse ros,” sa Christie tirsdag morgen.

Den repub­li­kanske guver­nøren leverte key note-talen på det repub­li­kanske lands­møtet i Tampa, og er en pro­mi­nent Romney-støttespiller.

“Han gav meg tele­fon­num­meret sitt i Det hvite hus og ba meg ringe ham hvis jeg trengte noe,” la han til. Christie roste også FEMA (Federal Emer­gency Mana­ge­ment Agency) og FEMA-direktøren Craig Fugate for å ha gjort en strå­lende jobb.

Senere på dagen omtalte han Obamas inn­sats som “frem­ra­gende”, og skrev føl­gende på Twitter: “Jeg ønsker å takke pre­si­denten per­sonlig for all hjelpen i det vi reiser oss etter stormen.”

Obama tar turen til New Jersey

Tirsdag etter­middag infor­merte Det hvite hus om at pre­si­denten tar turen til New Jersey på onsdag.

Obama vil ta en nær­mere titt på ska­dene i New Jersey sammen med guvernør Christie. Obama besøkte også Christie og New Jersey etter orkanen Irene i sep­tember i fjor, og pre­si­dent­rollen gir Obama andre mulig­heter — og ansvars­om­råder — enn kan­di­daten Romney.

Christie sier selv at poli­tikk er det siste han tenker på om dagen. New Jersey er hardt rammet, og han har andre ting å tenke på enn det kom­mende valget.

Det er imid­lertid verdt å nevne at Christie må kjempe for gjen­valg i New Jersey til neste år, og han har for eksempel vært langt mer synlig i mediene enn kol­le­gene i New York, inklu­dert guver­nøren Andrew Cuomo (D) og bor­ger­mes­teren Michael Bloom­berg (I).

Rom­neys “Cam­paig­nAid” i Ohio

Det ble tid­li­gere spe­ku­lert i om Christie ville invi­tere Romney til New Jersey, men det ser det fore­løpig ikke ut til at det blir noe av.

Romney samlet inn mat og for­sy­ninger i Dayton, Ohio på tirsdag, og nevnte at dette muli­gens skulle sendes til nettopp New Jersey.

“Vi er på utkikk etter all den hjelpen vi kan få for å hjelpe fami­liene som trenger det,” sa Romney, som hadde med seg Ohio-senator Rob Portman (R).

Obama besøkte blant annet Røde Kors på tirsdag, etter å ha avlyst et valg­kamp­ar­ran­ge­ment i Wis­consin. Romney tar turen til Flo­rida på onsdag.

Det er en uke igjen til valg­dagen, og du kan lese hva norske USA-eksperter tenker om inn­spurten i Panelet på AmerikanskPolitikk.no.

Hva forteller historien om vippestatene?

For fire år siden ledet Barack Obama seks av de åtte vippestatene i dagene før valget. Han vant alle. Også i år snakker vi om åtte vippestater. Obama leder bare i fem av dem. Og ledelsen er mindre.

Se på denne tabellen. Slik var situasonen to dager før presidentvalget i 2008. Obama ledet i seks av de åtte vippestatene. Han vant alle. Med fasiten i hånd kan vi dermed slå fast flere ting:

* Det såkalte RCP-snittet, altså snittet av de siste meningsmålingene slik det beregnes av nettstedet Real Clear Politics, er en god indikator. Unntaket er Nevada der meningsmålerne bommet stygt og delvis Colorado. 

McCain ble feid av banen av Obama i 2008.

 * Obama ble undervurdert i seks av åtte vippestater. McCain ble undervurdert i Florida.

* Målingene traff meget godt på Ohio, som i praksis endte opp med å avgjøre valget.

* Målingene forutså helt riktig de tre statene med dødt løp: I Missouri, North Carolina og Indiana tok det opp til et par uker før en vinner var klar. 

Denne tabellen viser situasjonen akkurat nå, seks dager før årets valg. Akkurat som i 2008 står vi igjen med åtte vippestater, men denne gangen leder Obama bare fem av dem. Romney leder én og to er uavgjort.

Hvis vi skulle driste oss til å trekke noen av konklusjonene fra 2008 med oss til dette valget kan vi begynne med å tenke oss at Ohio og Virginia blir akkurat så jevne som det ser ut. Her traff jo målingene godt sist. Og hva med Florida? I 2008 var dette den eneste av vippestatene der Obama ble målt for høyt. Kan det samme være tilfelle i år? At Romneys ledelse er mer solid her enn 1,4 prosentpoeng?

Lenger er det farlig å trekke det. Valgene i 2008 og 2012 er fundamentalt forskjellige. Den historiske begeistringen, mobiliseringen av de unge og valgdeltagelsen vil neppe gjenta seg. Derfor er det også en utfordring å lage meningsmålinger.

Men en ting er lett å si:  Det er MYE jevnere i år: Hvis de fire statene der det nå skiller mindre enn to prosentpoeng blir «hengende» på valgnatten, ja så blir hele presidentvalget hengende i løse luften.

Ny prognose: Fortsatt dødt løp

Det er åtte dager igjen, og fortsatt tyder alt på et jevnt valg. Selv om vi i dag flytter viktige Pennsylvania med sine 20 valgmenn tilbake til Barack Obama.
 
Trykk på kartet for større versjon.
 
 
Dagens eneste endring er Pennsylvania. I denne staten har ikke Mitt Romney tatt nevneverdig innpå Barack Obama den siste uken. Den siste av de lokale målingene kom i går og gir Obama et forsprang på Romney på seks prosentpoeng. Dette er godt utenfor feilmarginene. En uke før valget vurderer vår ekspert Terje Sørensen tallene som så solide at vi tror staten går til den sittende presidenten.
 
Dette er gode nyheter for Obama, men fortsatt har vi bare tildelt ham 237 valgmenn. Han mangler 33 før han når magiske 270 valgmenn  totalt. Hvor skal han sikre seieren?
 
Han har flere muligheter. For eksempel kan han plukke Nevada (6) , Iowa (6) og Ohio (18) og sikre valget med  271 valgmenn. En alternativ vei til målet går via Wisconsin (10), Iowa (6) og Virginia (13) og New Hampshire (4) – som gir til sammen 270  valgmenn. Obama har altså flere veier til målet enn rivalen Romney som må plukke 64 valgmenn i vippestatene mot Obamas 33.
 
Det har vært mange målinger så langt, og nå kommer det ENDA flere. Vi følger med og oppdaterer vår prognose hyppig i dagene som kommer.

Stille før Frankenstorm

JEFFERSON CITY, MISSOURI: Med åtte dager igjen til valget setter natur­kref­tene en fore­løpig stopper for valg­kampen på østkysten.

Pre­si­dent Obama på tele­fonen med direk­tøren av Federal Emer­gency Mana­ge­ment Agency (FEMA). Råd­gi­veren Alyssa Mast­ro­monaco i rødt, og Richard Reed, en av pre­si­den­tens Home­land security-rådgivere, til høyre. Official White House Photo by Pete Souza.

Selv sitter jeg trygt midt i landet og trues verken av uvær, strøm­stans, eller vann­mangel. Jeg har derimot valg­kamp­feber, etter å ha fin­lest menings­må­linger de siste ukene. Nå spe­ku­leres det i hvordan orkanen “Sandy” — popu­lært kalt “Fran­ken­storm” — vil påvirke valg­kam­pens siste uke.

Både Obama og Romney har kan­sel­lert valg­kamp­ar­ran­ge­menter i vippe­staten Vir­ginia, mens Romney også har kan­sel­lert i New Hamps­hire. Obama tok turen til Flo­rida på søndag, men vil følge situa­sjonen fra Det hvite hus på mandag. Romney tok for sin del turen til Ohio, der han i likhet med pre­si­denten vil til­bringe flere dager denne uken.

Vær­pro­gno­sene peker i ret­ning av at orkanen vil bli den største i sitt slag på lang tid, og den vil bevege seg rela­tivt sakte over land.

Scene­skifte

Begge kam­pan­jene legger vekt på hjelpe­ar­beid og på hva folk kan gjøre for å hjelpe de som trenger det, mens de ber folk om å donere penger til Røde Kors. Begge leire har også stanset utsen­delsen av e-poster med fore­spørsler om penge­bi­drag i sta­tene som vil rammes har­dest av orkanen.

Sist­nevnte moment er et eksempel på at stra­teger i begge leire alle­rede har tenkt igjennom hvordan de skal navi­gere seg gjennom uværet.

Med det sagt, så er pre­si­den­tens rolle i de kom­mende dagene er let­tere å for­utse enn utfordrerens. Obama vil vise at han gjør alt som står i hans makt for at myn­dig­he­tene — både på føde­ralt og på del­stats­nivå — gjør en så god jobb som mulig. Det blir færre valg­kamp­ar­ran­ge­menter på pre­si­denten, men han kan framstå som en leder i en krisesituasjon.

“Vi vil være der, uan­sett hva [folk] trenger,” sa Obama da han besøkte FEMA-hovedkvarteret (Federal Emer­gency Mana­ge­ment Agency) på søndag. “Hovedbudskapet mitt til alle som er involvert er at vi må ta dette seriøst,” fort­satte pre­si­denten, som beskrev “Sandy” som en “seriøs og stor storm.”

Mitt Romney har ikke noen slik rolle å falle til­bake på, og han har én uke igjen på å gjøre det som står i hans makt foran valget til neste uke.

Han må balan­sere mellom å drive valg­kamp i vippe­sta­tene han tror kan tippe valget i hans favør, med  å vise at han bryr seg, og at han følger med på det som skjer.

Kevin Madden, en av Rom­neys råd­gi­vere, sa for eksempel føl­gende på søndag: “Jeg vil ikke tri­via­li­sere dette med å snakke om til­standen i valg­kampen når det finnes så mange men­nesker som kommer til å nega­tivt påvirket av denne stormen.”

Romney sa på sin side føl­gende på et valg­kamp­ar­ran­ge­ment i Fin­dlay, Ohio, søndag etter­middag: “Våre tanker og bønner er med men­nes­kene som [vil bli påvirket av stormen].”

Det poli­tiske utfallet

Så hvem kommer best utav det? Det er det selv­sagt altfor tidlig å si noe menings­fullt om, og stu­dier av tid­li­gere natur­ka­ta­strofer gir oss heller ikke noe entydig svar.

Stats­vi­teren Larry Bar­tels har tid­li­gere vist at natur­ka­ta­strofer kan svekke opp­slut­ningen til poli­ti­kere i posi­sjon dersom det går riktig ille. Økt mis­nøye og mang­lende tiltro til myn­dig­he­tenes evne til å løse pro­blemer kan slå nega­tivt ut for han eller hun som sitter med det ende­lige ansvaret. Forsk­ning av John Gaspar og Andrew Reeves peker derimot i ret­ning av det mot­satte, dersom poli­ti­keren i posi­sjon er pro­aktiv og utøver stødig leder­skap i en krisesituasjon.

Det er uan­sett liten tvil om at uværet vil sette en mid­ler­tidig stopper for for­hånds­stem­mingen i flere stater, noe som muli­gens kan svekke Obama mer enn Romney. Valg­kam­pens siste uke handler om å over­tale de som fort­satt er usikre på hvem de skal stemme på, men også om å sørge for at til­hen­gerne fak­tisk stemmer. Om ikke annet så utsetter “Fran­ken­storm” deler av denne sluttspurten.

Søndag kveld så storm­varslet slik ut (trykk på bildet for opp­da­tert prognose):

Monsterstorm i Hell`s Kitchen

Vi er klare for et døgn isolert i vårt eget hjem mens monsterstormen Sandy herjer utefor. I fryseren ligger nødprovianten fra i fjor.

Først stengt de absolutt alle lekeparkene da vi endelig var kommet oss ut for å få litt frisk luft søndag formiddag. Så pakket frukthandleren på hjørnet ned alle varene sine rett foran nesa på oss. Deretter ble min 8 år gamle datter Selma og jeg sugd inn i en strøm av mennesker på vei til nærmeste dagligvarehandel for å hamstre mat.

 

Ikke en bil i 44. gate kvelden før Sandy slår inn. Folk holder seg innendørs og håper det beste (foto: Ingvild Jensen)..

Ett døgn før monsterstormen treffer oss, var det ikke en eneste ledig handlekurv i sikte i butikken. Men vi er ikke tapt bak en vogn, så før kunden i nærmeste kasse hadde tømt varene sine på samlebåndet hadde vi kapret kurven.

Hyllene var allerede i ferd med å tømmes, og det krevdes stor besluttsomhet og stort pågangsmot for å bryte seg vei til kjøttdisken og melkekartongene, men vi sikret oss både tørrmat og våtmat for flere dager framover. Heldigvis  koster det så godt som ingenting å få varene levert på døra på Manhattan.

Naboer i Hell`s Kitchen som jeg snakket med på vei hjem, hadde vært ennå mer framsynte enn oss. De hadde likegodt kjøpt en hel kasse vin, og var forberedt på flere dager innendørs. Fri fra jobben og med en bok og et glass god vin innenfor rekkevidde, så de ikke så mørkt på stormen.

Men på tv-kanalene kappes de om å dramatisere monsterstormens mulige ødeleggelser på vei inn mot den amerikanske østkysten. President Barack Obama har avlyst flere valgkampmøter og kommet med innstendige oppfordringer på tv om at folk må ta Sandy på alvor. Sandy overskygger valgkampen helt, og kan få avgjørende betyding for valget.

Men nå er det været alle er opptatt av. Gatene vestover mot Hudson River, og sørover fra oss er evakuert på grunn av fare for oversvømmelse.  Vi skjærer akkurat klar av evakueringsorderen, men for dem som bor i lavere områder, kan det bli skikkelig ille. Nesten 400.000 mennesker på Manhattan er evakuert.

 

Vi kan alle bli rammet av strømbrudd, så stearinlysene er funnet fram, og fyrstikkene er ikke langt unna.

Terrassen med utsikt til Times Square er ryddet før stormen setter inn (Foto: Ingvild Jensen).

For sikkerhets skyld puttet jeg 8-åringen i badekaret søndag kveld, også, mens vannet ennå var varmt.

Muligens på kanten til en overdrivelse, slik min datter var inne på, men hva gjør man ikke, når man går i uvisse, forbereder seg og venter og venter.

Hele New York holder pusten. Blir det i år som i fjor, da orkanen Irene fislet ut til til en mindre norsk høststorm, eller slår medienes “worst scenario”, med store ødeleggelser til.

Vi håper det beste, og under forberedelsene til Sandy kom jeg ihvertfall på at pølsene min mann kjøpte inn som nødproviant foran Irene i fjor høst, fortsatt ligger på bunnen av fryseren. Godt de aldri ble fortært.

Mitt Romneys “store forandringer”

AMES, IOWA: Romneys store tale om den amerikanske økonomien bød på lite nytt, utenom et par nye linjer om veien framover. ”En økonomisk vekst på 2 prosen er skuffende,” sa han. ”De lovte oss 4,6 prosent.”

Mitt Romney i Ames, Iowa, fredag formiddag. Foto: Are Tågvold Flaten / AmerikanskPolitikk.no.

Kongressmannen Steve King, en av de mest konservative medlemmene i Kongressen, var en av de første på podiet. “Jeg skal gi dere en trist liten påminnelse om at Barack Obama startet bevegelsen sin her i Iowa. Men det positive er at vi skal stoppe den samme bevegelsen her i Iowa!” sa King.

Etter at også den norsk-amerikanske guvernøren Terry Branstad hadde sagt noen ord, var det Iowa-senatoren Chuck Grassley som tilslutt introduserte Romney. “Vi må takke president Obama for innsatsen, og la ham gå,” sa han, til latter fra de kalde og trippende tilskuerne, som hadde ventet utendørs i nesten to timer.

Brobyggeren Mitt

Det siste poenget i Grassleys korte introduksjon utgjorde også en sentral del av Romneys tale.

Romney snakket om behovet for samarbeid på tvers av partigrensene, og trakk fram sin egen bakgrunn fra Massachusetts for å si at det er mulig. ”Gode demokrater kan samarbeide med gode republikanere for å løse problemer,” sa Romney. ”Men vi trenger en leder for at det skal skje.”

I 2008 var Obama en kandidat ”som levde opp til anledningen,” sa Romney, ”men han taklet ikke utfordringene som president.” ”Problemet med Obamaøkonomien er ikke det han arvet,” sa Romney, men det han har gjort etter at han tok over.

Vekst på 2 prosent

Fredag morgen ble veksttallene for andre kvartal publisert. De viste at økonomien (BNP) har vokst med 2 % mellom juli og september, høyere enn først antatt. Veksten var på 1,3 % i årets andre kvartal.

Romney beskrev nyheten som ”nedslående,” før han la til at Obama-administrasjonen lovte en vekst på 4,6 % tilbake i 2009.

Romneys valgløfte? Han vil skape 12 millioner nye jobber, sørge for at folk sitter igjen med mer penger etter lønning, og en økonomisk vekst på 4 % – ”dobbelt så mye som det vi har nå.”

”Vi trenger nye, store endringer som står i stil med øyeblikket vi befinner oss i,” sa Romney. Forandringer ”som kan gi Amerikas familier vissheten og troen på at fremtiden vil bli bedre enn fortiden.”

”Vi trenger ekte forandring, stor forandring”, sa Romney. ”Jeg stoler på Iowa. Iowa kan bli staten som avgjør dette,” avsluttet han.

Real Clear Politics sitt gjennomsnittet fra Iowa viser at Obama ligger 2 % foran Romney. De to ferskeste målingene viser imidlertid at det er helt jevnt. Målingen fra det demokratisk lenende Public Policy Polling viser at Romney leder med 1 %, mens målingen fra det republikansk lenende Rasmussen viser dødt løp.

– Det kommer til å bli jevnt

Terry Moorman fra Boone, Iowa har støttet Romney helt siden 2008. ”Fokus på økonomien er hans sterke side, og jeg tror folk bryr seg om de store sakene” sier han. ”Hvis du har homofile rettigheter, kjønnsnøytralt ekteskap og abort som de viktigste sakene på lista di, så er du ganske kortsiktig,” sier han. ”Det er ingen tvil om at det er økonomien er den viktigste saken akkurat nå,” et moment Romney også vektla i talen sin.

Romneyvelgeren Terry Moorman. Foto: Are Tågvold Flaten / AmerikanskPolitikk.no.

”Jeg tror folk bryr seg mer om å sørge for at de har mat på bordet og betale regningene sine, enn om noe annet,” sier Moorman. ”Mitt har en plan, og jeg skjønner ikke maset etter mer detaljer i planen hans. Jeg forstår den, jeg forstår hva han ønsker å gjøre, og jeg tror det er den beste løsningen for Amerika. Jeg tror vi er i store vanskeligheter dersom Obama får fire nye år.”

Romney har beveget seg til høyre, og senere tilbake i retning av sentrum igjen siden han gjestet Kinzler Construction Services i slutten av desember i fjor. Er Romney moderat på bunn, eller er han  konservativ? spør jeg.

”Jeg tror han har beveget seg i en mer konservativ retning på en rekke områder for å sikre seg støtten fra basen i partiet. Og det er greit, for det er det politikere gjør,” sier Moorman, som jobber som frivillig for Romney noen kvelder i uka. ”Vi gjør det vi kan,” sier han, ”men det kommer til å bli jevnt. … Det hele kommer til å koke ned til oppmøte på valgdagen.

Hvem har den beste valgkamporganisasjonen her i Iowa?

”Vel, president Obama hadde opprinnelig den beste valgkamporganisasjonen, men nå har Romneys ’ground game’ begynt å ta seg opp, så jeg tror vi har en reell mulighet. Jeg tror Iowa er i spill,” sier Moorman.

Hva baserer han dette på? ”Jeg mottar flere telefonsamtaler og det sendes ut mer informasjon fra kampanjen. Jeg vet fra egen erfaring at valgkampkontoret i Boone er mye mer aktivt nå enn det har vært tidligere. Vi banker på langt flere dører, og ting tar seg opp,” sier han. Han virker optimistisk, men er klar over at Romneys fokus først og fremst er på Ohio, dit han dro like etter talen.

Hva skjer dersom Romney taper?

”Amerika vil overleve,” sier han.

”Men hvordan vi overlever og hvor lang tid det tar før vi er på bedringens vei igjen er to forskjellige spørsmål. Men vi vil overleve. Én mann kan ikke ødelegge det vi har bygd opp over mer enn to hundre år, men jeg tenker ikke på nederlag. Vi kommer til å vinne!”

 

Stor poll of polls: Romney vinner stemmene, taper valget

Mitt Romney får flest stemmer, men taper presidentvalget i USA. Det kommer frem i en omfattende «poll of polls», utarbeidet av TV 2s valgekspert Terje Sørensen.

Barack Obama taler under et valgkamparrangement i Cleveland, Ohio på torsdag. Foto: Christopher Dilts, Obama for America. CC: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/

 De siste par dagene har tallknuser Sørensen gått gjennom samtlige lokale meningsmålinger som er publisert på delstatsnivå de siste 14 dagene. Vi går ikke lenger tilbake. Snittet av målingene er stat for stat omregnet til stemmetall, noe som gjør at vi kan beregne både det totale, nasjonale stemmetallet – og fordelingen av valgmenn. Her er tallene som viser at Romney ligger an til å få flest stemmer:

Barack Obama 64.539.624     49,16%
Mitt Romney 64.772.596 49,34
Andre   1,49%

Som kjent er det slik at såkalte valgmenn og ikke det totale stemmetallet avgjør om du kan bli president i USA. Og akkurat nå er vi en situasjon som bekrefter det enkelte oppfatter som en absurd del av det amerikanske valgsystemet.  Du kan tape «the popular vote» men vinne valget. For når vi går gjennom vår poll of poll stat for stat ender Barack Obama opp med flere valgmenn enn Romney. 

Barack Obama

281

Mitt Romney

257

Skal Romney vinne valget må han sette inn støtet i vippestatene New Hampshire, Ohio, Wisconsin og Nevada, som alle går til Obama ifølge vår poll of polls. Her er avstanden opp til den sittende presidenten minst.

Jevne stater der Obama leder
ihht. TV 2s poll of polls 
 
Ohio Obama +1,0
New Hampshire Obama +1,35
Nevada Obama +2,3
Wisconsin Obama +2,7

 PS! I stater der det ikke finnes ferske meningsmålinger har Terje på bakgrunn av snittet av de oppdaterte, nasjonale målingene justert stemmetallene fra valget i 2008. Vi legger til grunn en nasjonal ledelse på 0,8 prosent for Romney og justerer følgelig tilsvarende opp de republikanske stemmetallene og justerer ned de demokratiske stemmetallene fra 2008. Dette gjelder verken vippestater eller stater som anses som leaning, men solide røde eller blå stater som California og Texas.

5 på gata: Her skal det stemmes!

Jeg må innrømme at jeg aldri har forstått meg helt på den amerikanske valgordningen. Alt fra partienes landsmøter, delegatene, samspillet mellom senatet, høysterett, kongressen, det hvite- og repsesentantenes hus er ganske så forvirrende for en politisk outsider som meg. Men særlig dette med vippestater er krunglete å forstå.

California har lenge vært en soleklar demokratisk stat – det vil si at flertallsoppslutningen rundt demokratene ikke vingler fra gang til gang, men holder seg konstant høy – dette i motsetning til en vippestat, der det er uforutsigbart hvem som vil sanke flest stemmer valg etter valg. Obama fikk hele 61 prosent av Californias stemmer i 2008, og i San Francisco var oppslutningen rundt demokratenes presidentkandidat enda høyere: Her fikk han 303.606 stemmer, mot McCains 49.899.

For å teste stemme-engasjementet foran det nært forestående valget, tok jeg meg likevel en tur rundt i nabolaget Noe Valley. Jeg kom tilbake med svar fra fem stopp på gata, og resultetet var like lite overraskende som det var klinkende klart:

Hjemløse Sharon

Hjemløse Sharon Randle (57) er registrert demokrat og gleder seg til nok en gang å stemme på Obama.

– Om jeg skal stemme, ja. Definitivt! Jeg stemmer hvert år, jeg, sier hjemløse Sharon Randle (57) og smiler et bredt, men dessverre noe tannløst smil. Hun har registrert seg for å stemme og er klar til valgkamp.

– Jeg er demokrat, og har alltid stemt demokratisk, helt siden jeg fylte 18 år. Mamma ble født og vokste opp i Louisiana, og hun lærte meg hvor viktig det er å bruke stemmeretten; hvordan folk har kjempet og blitt drept for at vi skulle få lov til det.

– Blir det et stort tilbakeskritt for deg dersom Romney vinner?

– Jeg liker ikke å si dette, men jeg føler vel at Romney er de rikes mann, at han ikke jobber for de fattige, slik som jeg er. Jeg pleide å arbeide, men er ufør nå og kjemper for trygd og medisiner. Det virker ikke som om Romey er opptatt av slike problemstillinger.

– Syns du folk som stemmer på Romney er egoistiske?

– Nei, jeg tror bare de har en annen innstilling til verden. De er republikanere og da stemmer de republikansk. Jeg er demokrat og støtter Obama uansett. Ikke fordi han er svart, men fordi jeg syns han er en god politiker og fremstår som en veldig god leder.

Kollegaene David og Kat

David Moran (26) sitter på valg-gjerdet, mens venninne og kollega Kat Illera (42) prøver å dra ham ned.

– Jeg har tenkt til å stemme på Obama. Hvis Romney vinner, flytter jeg til Canada, sier Kat Illera (42) og ler.

– Neida, men jeg tror valgseier til Romney vil føre til en nedgradering av landet vårt i forhold til andre nasjoner. Dessuten virker ikke skatteplanen hans troverdig, og nok en gang tror jeg middelklassen kommer til å lide under dette, fortsetter hun.

Kats gode venn og kollega David Moran (26) er mer i tvil:

– Hvis jeg kommer meg til stemmeurnene, skal jeg stemme demokratisk, sier han.

Hvorfor tviler du på om du skal stemme?

– I og med at jeg vet så lite om de forskjellige temaene, syns jeg det er litt uansvarlig av meg å stemme. Og dessuten er California en såpass liberal stat at jeg ikke tror min stemme vil bety noe fra eller til.

– Men hvis alle tenker det, vinner jo motstanderen?

– Jada, jeg vet det. Men jeg er litt apatisk av natur.

– Stemte du sist? 

– Ja, da gikk jeg faktisk for McCain… Jeg er nok mer republikaner når det kommer til økonomi, men demokrat når det gjelder sosialpolitiske spørsmål. Hvis Romney vinner blir jeg likevel fortvilet, for som homofil mann vil jeg selvfølgelig ikke at rettighetene mine skal begrenses. Dette er et viktig tema for meg, understreker Moran.

Læreren Amanda

Barneskolelæreren Amanda Sanfilippo (48) stemmer som vanlig med hjertet: I år blir det de grønne.

– I år skal jeg stemme på Jill Stein og de grønne. Jeg stemte Obama ved forrige valg, men da var det første gang på veldig lenge at jeg støttet demokratene. Tidligere har jeg pleid å stemme på Ralph Nader, både da han var uavhengig presidentkandidat og som kandidat for de grønne.

– Hvorfor gir du ikke Obama en ny sjanse?

– Jeg syns ikke han har overholdt de humanistiske løftene han kom med forrige gang. Obama hadde muligheten til virkelig å markere seg som en politisk leder, men etter min mening har han ikke benyttet denne anledningen godt nok. Jeg ville dog stemt på Hillary Clinton.

 – Ikke alle vet at det er flere partier enn to å velge mellom. Hjelper det å stemme på dem?

– Verden er i ferd med å kollapse. Vi har gått for langt uansett, og Obama gir ikke miljøvern nok oppmerksomhet. Jeg har ingenting å tape ved å stemme for det jeg tror på. Og i år blir det altså de grønnes Jill Stein.

– Kan hun komme inn i en innflytelsesrik posisjon?

– Hvis mange nok er modige og stemmer med hjertet, kan det gå. Hvis man aldri tar noen sjanser, skjer det i hvert fall ingenting. Første gang jeg stemte, var det på en god venn. Man kan jo faktisk stemme på nøyaktig hvem man vil. Men det er mulig jeg ville tenkt annerledes hvis jeg kom fra en vippestat.

Brannmannen John

Brannmannen John Rogers (45) tror det går bra uansett, men håper Obama vinner valget.

– Er du engasjert i valget?

– Ja.

– Kommer du til å stemme?

– Selvfølgelig.

– Hvem skal du stemme på?

– Obama, sier brannmann John Rogers (45), som sitter på en benk og nyter solen.

– Spesielt på grunn av helsepolitikken. Jeg syns alle i USA bør ha tilgang til skikkelige helsetjenester, og ikke behøve å bekymre seg. Folk er jo så glade i å kalle USA verdens beste land, og da skulle vel dette egentlig bare mangle.

– Hva tenker du dersom Romney vinner?

– Nå er det jo heldigvis ikke sånn at presidenten er eneveldende i dette landet, han må fremdeles forholde seg til kongressen, sentatet og representantenes hus. Så hvis Romney vinner, får vi ta det positive han har å tilby og prøve å få dette til å funke. Da får vi heller håpe kongressen eller senatet blir liberalt nok til å gi ham litt motvekt, forstetter den pragmatiske brannmannen.

– Men det virker jo som om landet vårt kommer seg igjennom utfordringene det står overfor uansett hvem som sitter i det hvite hus, og det er greit å huske på.

Pensjonistene Susan og Sally

Fra venstre: Venninnene Susan Stregalis (71) og Sally Ericsson (65) gleder seg til å stemme. De er ikke er et par.

– Vi er demokrater – eller; “progressive” er vel den mest korrekte betegnelsen, sier danskættede Sally Ericsson (65). Hun og venninnen fra East Bay pleier å kjøre inn til byen og gå tur hver tirsdag.

– Trodde du jeg var republikaner? Mange gjør det, fortsetter hun vennlig før hun fortsetter:

– Du finner mange republikanerne i vårt nabolag, særlig i Valnut Creek. Der bor det rike folk som ikke er opptatt av at folk er forskjellige.

– Jeg har lett og lett etter republikanere, foreløpig uten hell. Kan dere forklare denne ekstremt demokratiske byen?

– Det er store forskjeller her. Folk kommer fra over alt. Og det er en grunn til at folk flytter hit. San Francisco regnes som en tolerant by full av valgmuligheter, sier Susan, før hun påpeker at hun og Sally ikke er et par.

– Det er også mange rike folk her, men til og med på kaksevillaene finner du Obama-skilt, sier Sally.

– Hvordan vil dere føle dere dersom Romney vinner?

– Da vil jeg ønske å flytte ut av landet, sier Susan.

– Jeg tror Romney kommer til å reversere de sosiale rettighetene vi har kjempet frem i løpet av de siste 40-50 årene. Han vil ha kongressen i ryggen, og ikke minst høysterett – der det kommer til å settes inn to nye dommere med ekstreme synspunkter. Den søkkrike ene prosenten er bare opptatt av å mele sin egen kake, mens det er som om resten av oss ikke eksisterer. Slik føler i hvert fall jeg det, avslutter Sally ikke spesielt optimistisk.

Neste gang lover jeg å finne noen republikanere. Kors på halsen, ti kniver i hjertet.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.