Budsjettlekkasjene

Tirsdag 5. oktober presenterer Regjeringen Jens statsbudsjettet for 2011. Her er lekkasjene så langt. Denne posten oppdateres daglig med det nyeste øverst.

Mandag 5. oktober meldte NRK at Regjeringen bevilger mer penger til opppussing av Eidsvolls-bygingen. Til sammen skal det gå med 310 millioner kroner,.

Mandag melder også NRK at en av tre pensjonister kan få mer skatt. Det kan bli et hett tema når regjeringen legger frem statsbudsjettet tirsdag. Samtidig får omtrent halvparten av pensjonistene litt lavere skatt.

Mandag kom det også fram at Næringsminister Trond Giske (Ap) kutter kraftig i Innovasjon Norges budsjett når forslaget til statsbudsjett legges fram tirsdag. Staben kan bli redusert med mellom 50 og 60 stillinger.

Mandag gjentas også kommunenes uro for et dårlig budsjett. Helge Eide i KS frykter det ikke kommer friske midler til kommunene: – Enda flere kommuner på belage seg på kutt og ubehageligheter, sier Eide til Nationen.

Fredag kliner Liv Signe Navarsete til og lekker 580 millioner kroner til samhandlingsreformen i kommunene. 200 av disse millionene er såkalt «friske», resten er penger som ikke ble brukt opp i år. Blant prosjektene fremhever Navarsete flere lokalmedisinske sentre, der folk kan få spesialisthjelp uten å måtte dra på sykehus.

Fredag melder ANB at bistandsbudsjettet til Erik Solheim krympes med 1 milliard kroner, ned til 1 prosent av bruttonasjonalprodukt. ANB mener også å vite at det skal spares 2-3 milliarder på lavere sykefravær og 1 milliard på færre asylsøkere.

Fredag lover samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa storstilt satsing på vedlikehold av veier neste år. – Dermed stanser vi forfallet og vi begynner arbeidet med å ta igjen etterslepet, sier Magnhild Meltveit Kleppa.

På kvelden torsdag 30. september kunne først TV 2 Nyhetene og så Dagsrevyen melde at bevilgningene til rassikring økes med 200 millioner kroner. Blant annet brukes 30 av millionene på det som er blitt kalt verdens farligste vei langs Romsdalsfjorden på Vestlandet.

Tidligere torsdag meldte Nationen at samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa strever med å nå sine veimål. Ettersom dette var en mindre hyggelig lekkasje inneholdt artikkelen ikke mange konkrete fakta. Det ble spekulert i at vedlikeholdsutgiftene for norske veier øker så kraftig at en økning på veibudsjettet simpelthen blir spist opp. (De to lekkasjene øverst kan tyde på at Kleppa fikk fart på seg etter oppslaget i Nationen..)

De siste dagene er for øvrig en eldre budsjettlekkasje blitt porsjonert ut i lokale medier. Under markeringen av NTNUs 100 årsjubileum 8. september varslet Jens Stoltenberg 2200 nye studieplasser neste år. 145 av disse skulle komme på NTNU. Siden har lokale medier meldt om 15 studieplasser i Sogn og Fjordane, 40 på Gjøvik, 50 på Lillehammer, 50 til Ås og så videre. Det er vittig å se hvor mange ganger en gammel nyhet kan pakkes inn på nytt..!

Grytidlig torsdag melder VG at domstolene blir årets budsjettvinner. Knut Storberget legger 76 friske millioner kroner på bordet. Dermed skal køen foran domstolene tas unna.

Onsdag 29. september kom de tre partilederne til Tromsø med enda en stor lekkasje: – Vi foreslår en økning på 168 millioner kroner til satsingen på nordområdene. Totalt vil regjeringen bruke om lag 1,2 milliarder kroner til nordområdetiltak neste år, sa statsminister Jens.

Onsdag kom forsvarsminister Grete Faremo med SIN lekkasje på Haakonsvern i Bergen:
– Ingen kutt i forsvarsbudsjettet. Dermed tilbakeviser Faremo tidligere påstander om kutt. Er Forsvarsministeren en av vinnerne i årets budsjettfight?

Onsdag forteller BA at det allerede påbegynte kulturhuset i Frp-kommunen Os IKKE får penger på Statsbudsjettet. Prestisjeprosjektet til ordfører Terje Søviknes står øverst på Fylkeskommunens prioriteringsliste, men nå går pengene til et tilsvarende kulturprosjekt i Bergen. – Forakt for lokaldemokratiet, sier Søviknes.

Onsdag melder studentavisen Studvest at Kristin Halvorsen har satt av 14 millioner kroner til ekstra studiestøtte for funksjonshemmede. Pengene skal utbetales av Lånekassen. – Dette har me jobba med politisk sidan 1982, sier Adrian Tollefsen som er leder i «Unge funksjonshemmede»

Tirsdag 28. september dukket Jens Stoltenberg og helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen opp i Bergen med en gavepakke. Helse Bergen får et lån på 700 millioner kroner over statsbudsjettet til nytt barne- og ungdomssenter. Dermed kan byggingen av gigantbygget til 3,3 milliarder kroner starte allerede i høst.

27. september var kirkestatsråd Rigmor Aasrud (husker du henne?) på Hamar. Her lovet hun å øke bidraget til trosopplæring i Kirken med 27 millioner kroner i statsbudsjettet. Samlet bevilgning blir dermed 197 millioner kroner. Målet med trosopplæringsreformen er at Kirken selv skal stå for kristendomsundervisning av alle døpte frem til 18 år.

24. september viste Anniken Huitfeldt seg fram på Jæren, der hun delte ut 3,4 millioner ekstra til Jærmuseet. Organisasjonen trenger pengene i forhold til et nasjonalt Garborg-senter.

23. september ble det kjent at fedrekvoten foreslås øket fra 10 til 12 uker i statsbudsjettet for 2011.

23. september gikk Trond Giske på en talerstol hos Sjømannsforbundet. Her lovet han at nettolønnsordningen for norske rederier forlenges i 2011. Giske fikk stående applaus av forsamlingen. Ikke rart, nettolønn innebærer at norske rederier får tilbakebetalt mesteparten av skatten sjøfolkene betaler til den norske stat.

22. september delte kulturminister Anniken Huitfeldt ut 72,8 millioner kroner til Kristiansand Symfoniorkester, Agder teater og Opera Sør. – Julaften kom tidlig i år, sa direktøren i Kristiansand Symfoniorkester.

16. september erfarte NRK at landets kommuner får mer penger neste år. Men KS advarer om at flere eldre og økte pensjonsforpliktelser kan komme til å spise opp økningen i frie inntekter.

Denne dagen fortalte også Jens Stoltenberg sitt landsstyre at det foreslås 2000 nye sykehjemsplasser i 2011.

31. august kunne ANB fortelle at barnevernet blir budsjettvinner i 2011. Overfor nyhetsbyrået bekrefter sentrale rødgrønne politikere at kommunene skal styrkes med midler som skal øremerkes til nettopp barnevern.

Samme dag meldte ANB at samferdsel også blir en av vinnerne i årets budsjett. Det blir satset på både vei og bane i tråd med løftene i Nasjonal transportplan. Det betyr videre opptrapping mot målet om 100 milliarder kroner ekstra over ti år.

26. august spekulerte ANBs journalist Kjell Werner i betydelig dyrere tobakk neste år. ANB «kjenner til» at tobakksavgiftene kan komme til å øke med så mye som 10 prosent. Målet skal være å hente inn 250 millioner ekstra, på toppen av de 8,2 milliardene som kreves inn i dag.

Så tidlig som 15. mars kunne ANB fortelle at regjeringen planlegger å kutte to milliarder kroner i bistandsbudsjettet. Noe som fikk blant andre Redd Barna til å rase.

Samme dag slo sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First fast at Regjeringen kommer til å kutte mest i overføringene til kommunene og anleggssektoren.

12. mars var ANB ute og siterte regjeringskilder på at Hæren må kutte kraftig i budsjettet for 2011. – Jeg har fått signaler som tyder på at Finansdepartementet vil redusere bevilgningene til Forsvaret kraftig. Dette kuttet vil spesielt gå ut over Hæren, la Bardu-ordfører Oddvar Bjørnsen til.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.