Lokalpolitisk selvskudd i Hardanger

Hordalandskommunene har vist et imponerende samhold i kampen mot kraftlinjene i Hardanger. For den største av kommuene kan det – ironisk nok – ende med verst tenkelige resultat.

Steinsdalen, Kvam
Steinsdalen. Foto: Kvam kommune

Gjennom mange år har politikere og aksjonister i Hordaland vært imponerende samstemte i kampen mot de såkalte monstermastene. Kraftledningen fra Sima til Samnanger skal gå i sjøkabel og jordkabel. Punktum.

Derfor har vi hørt lite til «alternativ 3.0″. En alternativ trasé som ligger så høyt til fjells at svært få av innbyggerne i Kvam kommune noensinne ville fått øye på den. Sett fra utsiden, et åpenbart kompromiss for Kvam – som med sine 8300 innbyggere er den suverent største kommunen langs traseen.

Kart som viser alternativ 3.0

Sjekk kartet. Alternativ 3.0 styrer unna Fykse, Soldal, Øystese, Norheimsund og Kvamskogen. Områdene der det bor mest folk i Hardanger. Men selv etter nederlaget før fellesferien har ikke politikerne i Kvam spilt dette kortet. De har lojalt støttet opp om kampen til sine nabokommuner.

Og som kartet viser, ingen av Kvams naboer i øst ville fått særlig hjelp av alternativ 3.0.

Kvams grenseløse lojalitet kan nå vise seg å være gull verdt for kommunene Ulvik og Granvin. Blir sjøkabelen en realitet slipper disse kommunene helt unna kraftledningen.

Men hva skjer i Kvam?

I Kvam skal sjøkabelen eventuelt føres i land, gjennom en såkalt muffestasjon på størrelse med en fotballbane. Så skal det bygges master opp den av turister tungt trafikerte Steinsdalen. Det hele kan komme til å se litt ut som i Aurlandsdalen, der jeg tok dette bildet i sommer.

En turist studerer kraftlinjene i Aurlandsdalen mens en bobil suser forbi.
Aurlandsdalen. Foto: Kjetil H. Dale

Nå skal det legges til at politikerne i Kvam ikke vil ha master her heller. De vil bygge en kombinert bil- og kraft-tunnel mot Bergen.

Men så langt tyder ingenting på at det er realistisk, noe som ble tydelig både på NRK Dagsrevyen i går kveld og i 21 Nyhetene på TV 2 onsdag.

Og nå forteller kilder meg at etterpåklokskapen er i ferd med å senke seg i Kvam. Valgte kommunen riktig strategi?

Så hva skjer? Henter de fram alternativ 3.0? Og sprenger den lokale idyllen lenge før mastene gjør det?

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.