En fornemmelse av røyk

Først kom det noen nølende host med røyk fra pipen på det sixtinske kapell i Vatikanet. Menneskemengden trakk pusten. Regnet og skumringen gjorde det vanskelig å se fargen tydelig. Det begynte å mumle i folkehavet. Svart? Gråsvart? Nei…Hvit! HVIT RØYK! –Det er hvit røyk dere! Kom det fra den norske pateren, Sigurd Markussen. Fumata Bianca. Kamera rullet.

 

Ekstasen, euforien og gledesutbruddene over røyken overvant med ett skybruddene og Petersplassen, fylt med paraplybærende mennesker, tok skikkelig fyr. Jubel og tårer om hverandre. Nonner og hippier. Skrål og salmesang. Kirkeklokkene begynte å ringe. Og også den norske pateren var lykkelig over tilstedeværelsen ved den historiske begivenheten. Menneskene tilstede ble én organisme som tvang seg lenger frem. Frem mot altanen hvor den nye paven ville vise seg. Alle ville se. Røyken fra takpipen hadde igjen, som i århundrer, gitt beskjed om at en ny pave var valgt av konklavet av kardinaler. Og jeg hadde sikret bildene.

 

– Habemus Papam! -Vi har en ny pave, ble det erklært fra Vatikanet og en argentinsk kardinal steg frem på altanen og ut i regnet – som pave. Da satt jeg allerede bak i en drosje, fast i trafikkork i Romas gater. Jeg spurte sjåføren, på en blanding av laber italiensk og god engelsk, om det ikke fantes alternative ruter tilbake til hotellet. Han dro på skuldrene og pekte på trafikken og sa – kaos! Point taken.

 

Førsteprioritet var å få hjem stoff til TV 2 nyhetene så fort som fy. Mobilnettet rundt Petersplassen var ubrukelig og ikke et alternativ, Roma, hele Italia for den saks skyld, er ikke kjent for hurtig internett, men hotellet vi hadde booket tilbød racerlinje. Med litt hjelp av trafikkpolitiet kom vi oss løs fra sirupskaoset i den evige stad. Vel tilbake på hotellet med liten tid til deadline, ble opptakene lastet inn, klippet og komprimert før internettlinjen fikk jobben med å sende alt hjem. Med klokken tikkende ubønnhørlig mot 21.00, var min spenning om kilobyte og megabyte ble sendt fort nok over på god upload speed.

 

Mens 21-vignetten løp over skjermen på TV 2 Sumo kunne jeg trekke et lettelsens sukk. Bildene kom på. Det var MIN hvite røyk. Den jeg sliter, løper, filmer, klipper og sender hjem for. Og for meg føltes akkurat DET like deilig som gleden og euforien på Petersplassen.

 1286

En viktig dom til ettertanke

En dom til ettertanke for Norgeshistoriens største drapssak

Den 14. februar 2013 falt dommen mot den folkemordtiltalte mannen fra Rwanda som har bodd i Norge i tolv år. Han ble i Oslo Tingrett dømt til 21 års fengsel for medvirkning til massedrap i hjemlandet sitt Rwanda i 1994. Dommen er basert på vitnebeskrivelser fra folk som var der, folk som slapp unna de fryktelige opplevelsene, tutsier som flyktet for å redde livet. Kan man noensinne glemme et slikt drama? Neppe. Det har trolig brent seg inn i hukommelsen for alltid. Det fantes ingen tekniske bevis lengre. Derfor ble mannen dømt på grunnlag av at vitnene husket hva som skjedde for 19 år siden. Dommen fastslår derved et viktig prinsipp;

– Hukommelsen har juridisk holdbarhet i minst 19 år

Folkemord eller mordbrann – noen forskjell?
Dommen blir særdeles interessant i annen sammenheng – Norgeshistoriens største drapssak; brannen ombord på passasjerfergen «Scandinavian Star» i 1990 der 158 personer omkom.

Saken ble oppklart etter kort tid. Politietterforskningen konkluderte med at brannen om bord var påsatt av en dansk trailersjåfør som selv døde på lugaren sin. Det merkelige er at etter at han omkom startet tre nye branner om bord på passasjerfergen. Hvorfor startet det nye branner hvis brannstifteren allerede var død? På bakgrunn av dette ubesvarte spørsmålet mener mange overlevende og pårørende i «Støttegruppen etter Scandinavian Star» at etterforskningen var mangelfull og at disse nye brannene og trolig også dødsbrannen, må ha vært påsatt av andre personer enn mannen som fikk skylden for tragedien. De mener derfor at saken ikke er oppklart og har flere ganger forsøkt å få saken gjenopptatt uten å lykkes.

Riksadvokaten sier at hukommelsen ikke har verdi i den sammenhengen
Mange fagfolk har engasjert seg for å hjelpe de etterlatte med å lete etter svar på årsaken til tragedien. Men uansett nye opplysninger de har fremlagt, blant annet påstander om forsikringssvindel og økonomiske motiv, så har riksadvokaten flere ganger avslått å gjenoppta saken. Ett av argumentene i sitt siste avslag fra 12.januar 2012 begrunner riksadvokat Tor-Aksel Busch hvorfor saken ikke bør gjenopptas:

«Sentrale personer i saken ble avhørt forholdsvis kort tid etter brannen. For riksadvokaten fremstår det som klart at muligheten for å få frem nye, avgjørende og pålitelige opplysninger gjennom avhør snart 22 år etter, og som i tilfelle skal kunne legges til grunn ved en strafferettslig bevisvurdering, er svært lite sannsynlig. På grunn av tidsmomentet vil dette også gjelde for eventuelle brannmannskaper som ikke tidligere har forklart seg for politiet.»

Her mener altså riksadvokaten at folk ikke husker hendelser så lang tilbake i tid og at det derfor ikke er grunn til å starte ny etterforskning. Dommen i «folkemord» saken konkluderer derimot med det motsatte. Hukommelsen ble lagt til grunn, vitnene husker nesten like langt tilbake i tid. Kan riksadvokaten ha fattet feil beslutning? Har han undervurdert hukommelsen til alle de som på en eller annen måte var involvert i den dramatiske skipsbrannen i 1990? Ansatte? Passasjerer? Forsikringsfolk? Bankfolk og en mengde personer som har hatt befatning med papirene vedrørende eierskap, skatteforhold og driften av Scandinavian Star? Har alle disse glemt hva som skjedde til tross for dramatikken ombord?

Norgeshistoriens største drapssak er trolig ikke oppklart
158 mennesker døde om bord på Scandinavian Star. Det var mordbrann. Drap. Dobbelt som mange drepte som i terroraksjonen den 22.juli 2011. Fremdeles, 23 år etter, sier både etterlatte, pårørende, fagpersoner på skipsteknikk, journalister og politifolk som jobbet med saken at etterforskningen har vært mangelfull og at saken må tas opp igjen for å finne sannheten.

Kan man noensinne glemme dramatiske hendelser i sitt eget liv?
I saken mot den folkemordtiltalte mannen fra Rwanda trodde dommeren på vitnenes hukommelse. De fortalte om fryktelige opplevelser de husket så alt for godt. Etter dommen sa en av dem til TV2 at nå fikk de endelig fikk oppleve rettferdigheten. Riksadvokaten burde kanskje også tro på hukommelsen til vitnene fra Scandinavian Star. Nå ser det imidlertid mørkt ut for rettferdigheten etter mordbrannen. I 2015 er saken foreldet. Etter det vil det trolig være liten sjanse for å finne sannheten om norgeshistoriens største massedrap.

11.3.13

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.