LIVE, LIVE, LIVE!

Trygt og godt, inne i varmen, kan du ligge henslengt i sofaen med et godt grep rundt fjernkontrollen. Med et enkelt tommeltrykk dukker bilder opp på flatskjermen og du får verden inn i stuen. Det var nok en del tiår siden vi synes det virket magisk. Til det er vi blitt for godt vant. Vi har sett kriger ta til, dødsdommer bli opplest fra jungelen i Kongo og angrepene 11 september, for å nevne noe. Alt dette på direktesendt TV – historie mens det skjer. Før ble historien skrevet og fortalt, nå virker den alltid å bli dekket av et kamera eller ti.

FLERE LIVE-MULIGHETER

Det er mange måter å få til en direktesending på. Ofte involverer det satellitter men vi bruker også internett og mobilnett. I grisgrendte strøk her hjemme og utenlands kan vi bruke små satellitt-sendere kalt Bgan. Dette gir laptopen internett-tilgang via satellitt der vi ellers ikke kommer oss på nett. Mobilen er også en mulig sender. Om det er 3G eller 4G-dekning kan saker sendes hjem eller direktesendinger gjennomføres med mobiltelefonen som sender.

Dette er en Bgan som er tatt i bruk for direktesending før valget i USA høsten 2012.

Bgan'en gir internett-tilgang via satellitt. Dermed kan vi sende hjem saker eller gå direkte omtrent hvor som helst i verden.

Men fortsatt er det mest stabile og trygge, bruken av SNG. SNG står for Satellitte News Gathering og er utstyr som sender signaler, som navnet avslører, via satellitter i verdensrommet. Ettersom satellittene er i bruk av mange må det bookes tid for når en ønsker å benytte dem, via selskapene som drifter disse. Det er vanlig å bestille tid for reportere som skal direkte inn i nyhetssendingene eller så bestiller man satellitt-tid for å spille hjem ferdige saker eller bildemateriale en har laget i felt. I Bergen har vi en mobil SNG-enhet. Den er ikke like enkel i bruk som fjernkontrollen hjemme i stuen. Det kan du se når kollega Sven Are Nydal har gjort et timelapse-opptak av en SNG-jobb.

 1286

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.