De Grønne vinner valget

Jeg skal ikke påberope meg å være ekspert på grønne velgere, men jeg tror jeg kjenner igjen en vellykket protestbevegelse når jeg ser den.  Det som establishmentet tror er protestbevegelsen svakhet er egentlig dens styrke. Det å bli holdt utenfor det gode selskap gjør at partiet kan rendyrke sin rolle som anti-establishment og fornyeren.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) har gjort det bra på meningsmålinger i lengre tid, men helt overbevist om de grønnes suksessmulighet ble jeg først da Venstre og SV slo seg sammen for å ta nykommeren. Dette er et mønster jeg kjenner igjen fra hvordan de etablerte partiene med Høyre i spissen møtte FrP for noen tiår tilbake. Hva som skjedde da, og som skjer i dag, er følgende i fire faser:

1) Først reagerer establishmentet med vantro. De tenker stille: ”Kan velgerne virkelig være så dumme?” Dette er bare et blaff som snart går over”

2) Deretter rykker de ut med formaninger om uansvarlighet: ”Nykommeren har ikke en gjennomtenkt politikk på alle livets områder. De er bare opptatt av noen få saker. Vi, de etablerte, har et helhetssyn på politikk som nykommeren mangler.”

3) Så kommer klassikeren om regjeringsmakt: ”Partiet er ikke til å stole når det gjelder regjeringsspørsmål. De nekter å garantere for en av de tradisjonelle blokkene. De er illojal mot blokktekningen.”

4) Og tilsutt er det bare en ting å gjøre: Appellere til taktisk stemmegivning. ”En stemme til nykommeren sprer stemmene slik at det svekker de sakene velgeren er for”.

Det er når det siste argumentet kommer, du vet du har vunnet. Det var det som skjedde denne uka når Lysbakken oppfordret folk heller til å stemme Venstre enn Miljøpartiet – og Venstre kvitterte med en tilsvarende oppfordring om heller å stemme SV. Da har vi en ”perfekt storm” for nykommeren: De grønne blir ekte opprørere som utfordrer de etablerte partiene. Selv om SV og Venstre er motstandere så rotter de seg sammen for beskytte seg mot nykommeren. De fremstår da som enda mer establishment og gjør det enda tydeligere for velgerne at fornyelsen må komme utenfra, representert ved det nye partiet.

Suksessen til nykommeren er dermed sikret: MDG kan gjøre et svært vellykket skolevalg som igjen gir det siste puffet over sperregrensen og dermed gjør at De grønne får flere mandater enn både SV og Venstre.