omgyouaredope: Love homies @unicornman_x @dancingjones @dennisholdit #chilln #chill #fun #steez #snapback #fight #sun #sommerfeel #glasess #blue #hood #coldsquad #squad #skate #rådhuset #tigerstaden #friends #homies #yellow #bboys #vans #gcode #snoopy #bitch #paradise

Love homies @unicornman_x @dancingjones @dennisholdit #chilln #chill #fun #steez #snapback #fight #sun #sommerfeel #glasess #blue #hood #coldsquad #squad #skate #rådhuset #tigerstaden #friends #homies #yellow #bboys #vans #gcode #snoopy #bitch #paradise

via Instagram http://instagram.com/p/XfoD2QDt5j/

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.