Tag Archives: Unødvendig informasjon

Unødvendig informasjon, del 17 (av 100)

Det var mye å glede seg over for Chester-fans i fjor. Først røyk den tidligere eieren Stephen Vaughan i fengsel for å ha banket opp en politimann, så rykket de opp til Evo-stik League Premier Division (nivå sju i England). Grunnene til misnøyen med Stephen Vaughan, var mange. Han lekte med planer om å flytte klubben til en annen by, og sørget for at klubben hadde et minutts stillhet til ære for den døde gangsteren Colin Smith. Til slutt droppet han å spytte inn mer penger, og klubben gikk konkurs.

Før Stephen Vaughan, eide amerikaneren Terry Smith klubben. Manageren Kevin Ratcliffe sa opp etter fire kamper, fordi Smith blandet seg for mye inn i laguttaket. Da tenkte amerikaneren at han like gjerne kunne ta over selv, han hadde tross alt vært trener i amerikansk fotball tidligere, Han ladet opp til kamper med å ta spillerne til fast food-restauranter, og ba for dem i garderoben. Av en eller annen grunn var det ikke nok. Etter fire måneder med forferdelige resultater, ga han fra seg hovedansvaret, men de rykket likevel ned. Etter hvert var fansen såpass misfornøyd at de brannbombet huset hans. Da solgte han like godt til Stephen Vaughan.

Og Stephen Vaughan kjørte klubben i dass i april 2010. Men de startet opp en ny klubb, som var eid av fansen, og spikret sitt andre opprykk forrige helg. Neste år blir det Conference North for Chester FC, og det er dem vel unt.

 

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.