Tag Archives: Skottland

Unødvendig informasjon, del 20 (av 100)

Kongen som spilte, og var, en fotball

James 4. ble konge av Skottland i 1488, som 15-åring, og var det fram til hans død som 40-åring.

Han var involvert i drapet av sin far, snakket minst åtte språk og spilte fotball. Han betalte i hvert fall to shillinger for en sekk med “Fut ballis” så tidlig som 11. april 1497, over 350 år forløperne til dagens fotballregler ble lagd.

Han skal ha spilt fotball inne på slottet sitt, men oppfordret selv folk til å drive med bueskyting, fremfor de langt mindre praktiske idrettene golf og fotball. Men fotball tok sin hevn etter hans død. Hans lik ble nemlig oppdaget av noen arbeidere flere år etter hans død, og de kappet av hans hode, og skal ha brukt hodet til å spille litt fotball med.

 

I 2002 prøvde de å grave etter hodet hans i London, men det dukket dessverre ikke opp.

 

 

 

 

 

 

 

 

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.