Tag Archives: Manchester United

Unødvendig informasjon, del 16 (av 100)

Vingen som lagde egne penger

– Nå om dagen tjener Roy Keane 50 000 pund i uka. Men det gjorde jo jeg også, helt til politiet fant trykkemaskinen min.

Mickey Thomas spilte for Manchester United. Men fotballspillere tjente ikke så bra på hans tid, så da han var i slutten av 30-åra og spilte i Wrexham, var økonomien litt stram. Så han spedde på inntektene med å trykke sine egne. Han klarte å selge 840 pund til juniorene i Wrexham, som han da spilte for. Han tok fem pund for en ti pund-seddel, og det ble litt ekstra penger både til juniorene og til Mickey. Helt til politiet oppdaget det, og han ble sendt til fengsel. Der havnet han på celle sammen med fem drapsmenn, blant annet en som hadde drept to mennesker før han kuttet av dem hodet. Men å være en tidligere fotballspiller som har trykket falske penger, er ikke det verste en kan være i fengsel. En Liverpool-fan fikk han til å signere dopapiret sitt, og en dag prikket en stor fyr han på ryggen.

– Er det du som er fotballspilleren?

– Ja, svarte Mickey Thomas.

– Hvis noen rører deg, så dreper jeg dem.

Så Mickey kom seg greit gjennom fengselstida.

 

Unødvendig informasjon, del 5 (av 100)

En stor og tjukk kanarifugl
På 1890-tallet slet Newton Heath, forløperen til Manchester United, med økonomien. Så de prøvde seg med ulike opplegg for å skaffe litt ekstra penger. Et av de var å sette inn en annonse i kampprogrammene om at du kunne høre “Michael, the Bank Street Canary” synge. Siden underholdningstilbudet på 1890-tallet ikke var så bredt som det er nå, var det en del som slo til på dette tilbudet. Men de ble stort sett skuffet. For den fuglen de fikk høre het kanskje Michael, men den var ingen kanarifugl. Det var en gås med en under middels sangstemme, som forhåpentligvis hadde blitt lurt til å narre Newton Heath-fans. I følge myten forsvant Michael en jul, og endte opp som julemiddag for en misfornøyd fan.

Iflg. Wikipedia

 

 

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.