Unødvendig informasjon, del 23 (av 100)

Den nederlandske bedreviteren

Johan Cruyff er en av de aller største innen fotballens historie, mange mener at han er Europas aller beste fotballspiller noensinne. 

Veldig gode fotballspillere, som mestrer det meste på banen, tror ofte at de mestrer det meste utenfor banen. Cruyff var, og er, slik. Men det som visstnok gjør Cruyff enda mer irriterende enn andre, er at han ofte har rett.

Da Cruyff møtte golfspilleren Ian Woosnam fortalte han ham hvordan han kunne forbedre swingen. Da han skulle hjerteopereres, debatterte han med legen sin om hvordan det burde gjøres. Da han spilte for Washington Diplomats, og de var på treningsleir i Florida, kjørte de seg vill. Cruyff gikk fram til bussjåføren, og dikterte hvor sjåføren skulle kjøre. Nederlenderen hadde aldri vært der før, men ledet bussen raskt tilbake på rett kjøl. Første gang han var i Chicago, satte han seg i forsetet i taxien sin, og forklarte drosjesjåføren hvor han skulle kjøre. Cruyffs tidligere  lagkamerat Willem van Hanegem hadde slitt lenge med en brusmaskin, som ikke ville ta i mot pengene han kastet på. Cruyff ba han om å bruke et kort og tørt kast. Det funket. I hjembyen Amsterdam fulgte han heller ikke trafikklysene, fordi han mente selv at de stod på feil plass. 

Men en ting har han i hvert fall tatt feil på: han investerte millioner av pund i en grisefarm, og mistet alt. Da måtte han begynne å spille fotball igjen, til tross for at han hadde hatt en avskjedskamp med Ajax. Men ellers virker han som en smart, flink og litt irriterende fyr.

 

Iflg. The Football Men av Simon Kuper, en bok jeg kan anbefale.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.