Unødvendig informasjon, del 22 (av 100)

Forkjemper for sikker sex

Mickey Thomas spilte tidligere for Wales og Manchester United. Men han er også kjent for et par hendelser utenfor banen. Som da han bestemte seg for å trykke opp penger å selge de til spillerne på juniorlaget.

Men han var også veldig glad i damer, og en gang hadde han det riktig så hyggelig inne i en Volkswagen som var parkert ved en liten vei ved den lille kystbyen Prestatyn i Nord-Wales. Inni  bilen var Mickey og dama til Mickeys tidligere svoger, og de holdt på med det unge folk visstnok ofte gjør i parkerte biler. Plutselig åpnet dørene seg, og få øyeblikk senere stakk Mickeys eks-svoger en skrutrekker ned i Mickeys nakne rompeballe.

Dessverre ga han seg ikke helt der, for han og kompisen han hadde med, stakk skrutrekkeren fjorten ganger til ned i rompa hans, og fortsatte å banke opp Mickey til han lå der blodig og forlatt i sin Volkswagen på en øde vei. Tilslutt var det noen som fant Mickey, og fikk han til et sykehus, hvor de kjapt fant ut at det ikke var snakk om at han kunne spille morgendagens kamp for Wrexham mot Rochdale. Mickey ble etterhvert frisk, og svogeren fikk tre år i fengsel for overfallet. Til tross for skadene ga Mickey inntrykk av å ta det hele med godt humør.

– Det har forandret holdningene mine til sikker sex. Hvis dama nå spør om jeg har tatt mine forhåndsregler, svarer jeg:  Ja, jeg har låst dørene og gjemt verktøykassa.

 

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.