Unødvendig informasjon, del 21 (av 100)

Den mektige tavla

Blackburns indiske eiere har fått en del tyn fra fansen i løpet av sesongen, men det har stort sett stoppet der. Men hvis fansen ønsker å få gjennom poenget sitt ordentlig, bør de skaffe kontroll over måltavla.

I slutten av januar spilte Kettering Town mot Gateshead i Blue Square Premier. Kettering-fansen hadde vært misfornøyd med styreformann Imraan Ladak en stund, og plutselig kom det også et kjent slagord opp på lystavla:

“We want Ladak out” prydet tavla, og under der rullet teksten “Ladak Out”. Dette stod en stund, før teksten “I’m getting sacked in the morning” tok over.

Historien sier ikke noe om lystavleoperatøren fikk sparken, eller om beskjeden gikk ledelsen hus forbi. Men styreformann Imraan Ladak ga fra seg tøylene bare et par uker seinere, og det sier seg vel selv hva som er hovedårsaken.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.