Gadaffis + Burnley = visstnok sant

Det er vriene tider for oberst Muammar Gadaffi i Libya. Og ikke bare fordi Christian Kalvenes har forlatt Burnely.

Gadaffi-familien har lenge vært tilknyttet fotball. Det sies at de eier deler av Juventus, og den ene sønnen i familien har spilt tilsammen et drøyt kvarter Serie A-fotball i Perugia, Udinese og Sampdoria. (Den fotballspillende sønnen er Al-Saadi, ikke Hannibal, han som ble holdt igjen på et sveitsisk hotell i 2008 da han skal ha banket opp noen av sine ansatte, noe som fikk pappa Muammar til å foreslå at Sveits ble oppløst og delt mellom Tyskland, Frankrike og Italia.)

Men det mest overraskende er likevel opplysningene som stod i boka Big Club, Small Town and Me av Brendan Flood, nemlig at Muammar Gadaffi er fan av Burnley. I dag ligger Burnley to poeng bak play off-plassen i Championship, med to kamper mindre spilt enn de andre i tetstriden, men da Muammar vokste opp var de en stor klubb. Så han ble fan. Flere andre sønner skal visstnok ha blitt smittet av sin fars Burnley-interesse.

Gadaffi-familien har gjennom sine investeringer i Juventus vist seg villige til å investere i fotball. Så hvis Burnley hadde vært som mange andre fotballklubber, dvs. villige til å ta imot penger uten å bry seg hvor de kom fra, så kunne det jo bydd seg noen muligheter nå. Det kan virke som Gadaffi-familien mister den daglige jobben, og at de har en del penger plassert rundt omkring i verden. Sånn sett var jo dagens avgjørelse om at Storbritannia har valgt å fryse deres verdier i landet, dårlige nyheter for Burnley. Spesielt siden det spekuleres i at de har verdier for rundt 10 millarder pund i landet.

Men vi kan fortsatt håpe på at et av Muammar Gadaffi mange hus har en toalettvegg med en Christian Kalvenes-plakat på.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.