Balanse i samfunnet

Valget er gjennomført. Folket har talt.

Norge er blitt blåere. En utrolig Revansje for Erna og co!

Det er noe helt merkelig med de første dagene etter et Stortingsvalg. Seiersfesten kommer sakte, men sikkert på avstand, og nye politikere skjønner alvoret i at Stortinget venter. Andre igjen bekymrer seg for om det virkelige arbeidslivet har andre oppgaver til dem etter at plassen på Tinget røk.

Det er slik demokratiet skal fungere og ingen har klippekort på verken Stortinget eller regjeringsmakt.

Fra kaos til sterk vilje

For fire år siden var bakgrunnen helt forskjellig. Sponheim var i kamp med Siv – og finanskrisen hjalp Jens til en ny periode. Som mange kanskje har glemt var Erna og Høyre lillebror til Frp. Vi som tapte valget den gangen var veldig skuffet, men det hadde vært utrolig vrient å holde på makten i den settingen hvor de borgerlige ikke var samkjørte.

Den tydelige viljen og arbeidet bak borgerlig samling er et langt bedre utgangspunkt for en ny plattform og stabilitet gjennom fireårsperioden.

Hvor kommer endringene?

Jeg tror ikke store endringer vil komme raskt, men de skal sette sitt preg på næringspolitikken, helse og rusbehandling, innvandring og miljø. Den viktigste underliggende endringen er nok en annen holdning til å benytte alle gode krefter for å løse samfunnets utfordringer. Stat og kommune kan ikke levere like mange løsninger uten innovasjon fra privat sektor. De økende skatte- og oljeinntektene kan ikke ensidig brukes på flere årsverk og høyere lønninger i offentlig sektor.

Det vil komme skattekutt, men det vil også settes i gang utredninger for å vite mer om konsekvenser av kutt i formuesskatt. Budsjettet for 2014 legges frem av de rødgrønne på 14.oktober og en ny regjering skal legge frem en “tilleggsproposisjon” med endringer noen uker etterpå. Uansett hvilke partier som kommer i regjering er det Statsbudsjettet for 2015 som virkelig skal vise nye løsninger for landet. Lavere skatt kommer, men det blir ikke enkelt å finne “optimalt nivå” med alle fire partiene med hånden på rattet.

Muligheter og fallhøyde

Næringslivet og ideelle/ frivillige organisasjoner kan få gode muligheter til å levere mer innovasjon og bygge landet. Nettopp det, er en utrolig viktig verdi for balansen i samfunnet vårt. Samtidig er det komplekse problemstillinger som skal løses, mange er motstandere av næringslivet i kommune-Norge og ansatte har krav til rettferdig lønnsvekst i arbeidslivet. LO får en mindre sentral rolle enn de siste 8 år. Det er helt sikkert de andre organisasjonene glad for!

Det kan gi flere nye tanker til en borgerlig regjering på viktige områder som arbeidsliv, frontfaget, skatt, forenkling og velferdsteknologi. De private aktørene må vise godt samfunnsansvar i sin søken etter profitt.

En enøyd privat sektor kan lage problemer for Erna og co, og da kommer enøyde statlige programmer i vinden på nytt?

Jeg tror vi får en regjering som er glad i bedrifter. Det er ett godt utgangspunkt, men ingen 100% garanti for suksess i folket!