Viktige tall til innspurten i valgkampen

Partilederne og andre i det politiske kappløpet mot 9.september begrunner forslag med tall.

Her kommer noen forslag til tall som kan sette dagsorden i de siste 2 ukene.

Mer byråkrati 

Byråkratiet i kommuner og fylkeskommuner har vokst med 10 milliarder kroner fra 2005 til 2012 ifølge SSB-tall.

Dette utgjør omtrent 63% eller det dobbelte av gjennomsnittlig lønnsvekst i perioden.

Byråkratiboom

Byråkratiet i kommune-Norge må bremse for å sikre nok ressurser og varme hender til å takle eldrebølgens utfordringer for lokalsamfunn i hele landet.

NyAnalyse har de siste 3 årene sett nærmere på fremveksten av utgifter til administrasjon i kommune-Norge.

Årets toppliste ser slik ut:

BB topp 10

  • Årlige lønnskostnader til administrasjon per innbygger varierer fra 1200-1500 kroner hos de beste kommunene til over 10.000 kroner i bunnen.
  • Utgifter til administrasjon og styring mv. i kommunene som andel av totalutgifter i kommunen varierer fra rundt 5 % til over 20 %.

Følg med på nyanalyse.no hvor vi legger ut ByråkratiBarometeret.

4 av 10 varme hender i Oslo =innvandrere

SSB skriver: “Andelen av samlet sysselsetting som jobber innenfor helse og omsorg, kan bli mer enn doblet innen 2060”

  • I omsorgstjenestene utførte innvandrere 13 prosent av årsverkene. I Oslo var den tilsvarende andelen hele 40 prosent.
  • Innvandrere står for halvparten av tilveksten av årsverk de siste årene.

Les gjerne mer her http://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/eldres-bruk-av-helse-og-omsorgstjenester

Senior-Norge stort potensial

Vi kommer til å mangle 75.0000 helse- og omsorgsarbeidere i 2035 og vil mangle 180-200.000 årsverk i norsk arbeidsliv under gitte forutsetninger.

En stor del av mangelen på arbeidskraft vil kunne dekkes av senioransatte, hvis de jobber mer og lenger enn i 2013. I en rapport for Senter for Seniorpolitikk fant vi at 40-45 % av “gapet” kunne dekkes ved mobilisering av superreserven i norsk arbeidsliv.

Flere kvinner i næringslivet

3 av 4 eiere i norsk næringsliv er menn! Men kvinnelige eiere har høyere utdanning enn menn som eier bedrifter og aksjer. I følge SV kan det brukes rått til å gi borgerlige partier kjeft for skattelettelser til fete femtiåringer.

Det blir for dumt. I Norge må det verdsettes at menn og kvinner er dyktige, enten de eier, driver eller jobber i bedrift. De tar risiko og gir andre mennesker flere jobbmuligheter. Vinn-vinn, hvis de lykkes. Tap-tap, hvis det går dukken.

Dyktige damer er det mange av, og de vil suse videre inn på næringslivets arena. No problem. Pappa’ene vil være opptatt med lange pappapermisjoner, eller?

http://www.ssb.no/bedrifter-foretak-og-regnskap/statistikker/eigarskap/aar/2013-08-28#content

Olav Thon er kul

Og så tenker jeg at det er helt greit hvis Olav Thon vil flagge støtte til FRP med en helside her og der. Vi skal ikke glemme at LO støtter de rødgrønne med mange, mange millioner.

Han er naturlig nok litt sinna for at formuesskatten er der, for at byråkratiet vokser og vil ha det enklere. Alt var jo enklere før “alle” fikk høyere utdanning, og satte spørsmål ved mye rart…

At Kjetil Try angriper en mann som har skapt så mye med så lite i utgangspunktet, og fortsatt tør å si sin mening, er helt håpløst.

Thon er et levende bevis på at aldersgrenser og pensjonsalder må praktiseres fleksibelt!