Krisetid i Senterpartiet pga innvandring?

Det er sol og det er sommer, endelig! Men for Senterpartiet er det ingenting som fungerer, eller?

De hardeste tvekampene i norsk politikk for tiden går mellom SPs Borten Moe og hans våpendrager i Stjørdal, og grand old man – Lundteigen med støtte fra LO.

Det er kanskje litt overraskende tema, når både regionreform og helse-Norge er i spill på nasjonalt nivå ved høstens valg.

Men alt henger sammen med alt. Hvis vi skal håndtere eldrebølgen de neste 10-årene, vil man trenge flere hender fra utlandet. Hvis vi skal bygge veier raskere, vil vi trenge dyktige folk fra utlandet. Men det har sin pris; noen grupper hos LO vil få det litt vanskeligere i neste lønnsoppgjør. Derfor er det en mulig konfliktlinje som alle politikere må tenke grundig over.

Er det faktisk en fordel med flyt av arbeidskraft i EØS-området eller ikke? Norge er det landet som har tjent mest på globalisering de siste 15 årene, men det betyr fortsatt at vi må beskytte de svakeste som mister jobben ved omstillinger. Derfor vil nye politiske tiltak dukke opp, siden verden forandrer seg raskt.

Giske viser støtte til Borten Moe, mens Stoltenberg ikke velger side i debatten, men uttaler at “presset i norsk økonomi ville vært større” uten arbeidsinnvandringen. Jeg har tidligere blogget om at finansminister Johnsen burde sende takkekort til Polen for ekstra arbeidskraft som vi trenger i Norge.

På kort sikt er det ingen tvil om at Norge trenger flere gode hoder som kan utfordre tankesettet til nordmenn preget av “oljetåken”, og vår fritidslinje. På lang sikt sier SSB tydelig at utlendinger oppnår alle trygderettigheter og kan miste tilknytningen til arbeidslivet raskere enn nordmenn. På den annen side kan de også bidra med viktige løsninger i utviklingen av velferdssamfunnet, arbeidskraft og hjernekraft.

At Senterpartiet er uenige om hvor viktig arbeidsinnvandringen er for Norge, er på ingen måte en overraskelse. Jeg er ganske sikker på at den debatten er vrien i alle partier fra SV til Frp.

Jeg tenker samtidig på fordelen for SP ved at kommuner preget av fraflytting opplever vekst i innbyggere. Mange småkommuner kan oppleve ny vekst fra innvandring, så lenge de er i arbeid. Det er ikke beviset på bærekraftige kommuner i hele landet, men kan benyttes i kampen mot “makta i Oslo”.

Nettopp dette er jo en unik mulighet til å samle Senterpartiet, men foreløpig ser det mer ut som at sommer-Norge trengte en tvekamp med sylskarpe politikere i et rødgrønt SP.

Er det bare meg som synes at de unge, erfarne 30-40-åringene i SP virker borgerlige i sin argumentasjon?

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.