Sport Teknikken bak

Bedre videokvalitet på Sumo

Vi har gjort noen endringer på live-strømmene våre i sommer, for å gi en bedre videoopplevelse for alle våre kunder. Alle strømmene har nå en høyere bitrate, og vi tilbyr 50 FPS også på smart-TV.

Hvis dette ser litt kryptisk ut, er det bare å lese videre for en mer detaljert forklaring av hva vi har gjort og hva det betyr for deg som kunde.

Høyere bitrate for alle

Bitrate = den totale datamengden som skal sendes fra oss til deg som kunde, måles gjerne i Kilobit per sekund (Kbps) eller multiplisert med 1000 til Megabit per sekund (Mbps)

Når vi øker bitraten på våre live-strømmer betyr det at vi kan sende mer informasjon om hver enkelt bilderamme, og dermed blir opplevd kvalitet høyere om ingen andre faktorer endres. Tidligere har den høyeste bitraten vår vært 4200 Kbps, men nå har vi økt til 6000 Kbps. Gitt at oppløsningen og antall bilder i sekundet er uendret, blir kvaliteten betydelig bedre.

Denne endringen har allerede blitt rullet ut på alle plattformer, og gjelder både direktekanalene og live-strømmene våre.

50 FPS også for smart-TV

FPS = frames per second, antall bilder per sekund, avgjørende for hvor godt bildet flyter og spesielt viktig i fotballkamper eller annet innhold med mye bevegelse

Noen eldre modeller av Samsung og LG sine smart-TV er ikke kompatible med våre 50 FPS-strømmer. Derfor har disse plattformene blitt begrenset til å spille av den nest høyeste bitraten som har 25 FPS. Det har gitt en dårligere strømmeopplevelse for mange smart TV-brukere.

Alle kompatible modeller får høyeste bitrate med 50 FPS. Vi skiller nå ut de modellene som ikke er kompatible, og har i tillegg kuttet støtten for eldre modeller (2012–14). Resultatet er høyere kvalitet i form av bedre bildeflyt til de aller fleste som bruker smart-TV til å strømme Sumo-innhold.

Ytterligere forbedringer

Vi kommer også til å jobbe videre med flere forbedringer på live-strømmene. Blant annet ser vi på å øke oppløsningen på live-strømmene. Med flere piksler blir det nødvendigvis mer informasjon å prosessere, så det er ikke helt rett frem at høyere oppløsning gir bedre opplevd kvalitet. Et kvalitetstrinn med en høyere bitrate og høyere oppløsning er likevel et naturlig neste skritt som vi ser på å rulle ut i neste omgang.

En liten påminnelse helt til slutt. For å gi bedre flyt og mindre støy i bildet på tradisjonelle lineær TV-signaler, har både Samsung, LG og andre produsenter laget innebygde funksjoner i TV-apparatene sine. En del av disse funksjonene er ikke like godt egnet for strømming av innhold, og vil erfaringsmessig gi dårligere bildeflyt på Sumo. Vi anbefaler å teste med og uten følgende funksjoner for å se hva som gir best kvalitet på din TV:

Samsung: Motion Plus, MPEG-støyfilter, Auto Motion Plus, Digital støyfri visning
LG: Støyreduksjon, MPEG-støyreduksjon

God videofornøyelse!