Alle innlegg av Tom-Erik

dagen før det braker løs!!!!

i morgen er det premiere!!! Så i kveld danser vi sånn litt skjerpet gjennom valsen gang på gang for å få den inn i hjernebarken og i kroppen. På onsdag fikk vi prøve parketten , og danset gjennom med band. Det var brått noe helt annet enn i treningssalen! Veldig nervepirrende å gå ned den trappa, selv om det bare var prøve. Alle var litt sånn shaky. Kanskje bortsett fra Andrine. Hun er vant til å stå sånn høyt oppe og skulle prestere og vente på klarsignalet. Her var altså klarsignalet den melodien jeg er vant til å ha som bakgrunnslyd når jeg henter resten av tacco-tilbehøret og rope “nå begynner det!”.
Tom Erik uttaler nå i kveld: – Eg er fin i formen! Han prøver å late som han ikke kommer til å bli noe nervøs i morgen i det hele tatt. Dessuten kan jeg melde om at stemningen er fin, vi er (bank i bordet) skadefrie og klare for å valse i morgen. Men jeg vet jeg kommer til å bli veldig nervøs.

Se på oss i morgen da vel! Veldig mange som er flinke til å danse her altså – dette blir hard konkurranse

🙂 Stine og Tom Erik

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.