Alle innlegg av Asmund Grinaker

Den store dagen

Stella- er du klar?! Ja!
Asmund- er du klar?! Ja!

Hurra, nå er endelig premieredagen her, og vi gleder oss som unger til å komme igang! Nå har vi trent og trent på valsen, og vi gleder oss til å slippe den ut av sekken i kveld. Skummelt og gøy på en gang, men jeg har troen. Stella har jobba utrolig fokusert, hun er nysgjerrig og interessert i detaljer, og imponerer meg hele tiden.

Nå er det på tide å komme seg opp i Nydalen og sette igang med de siste prøvene.

Snakkes! 🙂

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.