Sykehjemskøen som forsvant

Vi har operasjonskø, sykehuskø, soningskø og boligkø. Og barnehagekø, om den fortsatt finnes. Men sykehjemskø har vi hørt lite om de siste årene. For før vi kan snakke om en kø, må vi ha tall som viser hvor mange som står i køen.

Det finnes i dag ingen offisiell statistikk som kan fortelle oss hvor mange her i landet som venter på et heldøgns omsorgstilbud i kommunene. Vi har spurt Helsedepartementet, Helsedirektoratet, Statistisk sentralbyrå, KS, politikere og forskere. Ingen kan svare. For dem som sitter med ansvaret, er det kjanskje mest behagelig slik.

Jeg har jobbet som journalist i noen år nå. Og med jevne mellomrom dukker det opp tips om eldre som venter på et pleietilbud i kommunen. Sakene opprører ofte mange, og får politikere til å reagere. Og hver gang forsøker vi å finne statistikk eller tall som kan fortelle oss om dette er et enkelt tilfelle, eller om det er mange som er i samme situasjon. En dyktig kollega som har jobbet i bransjen enda lengre enn meg fortalte her om dagen at journalister på midten av 90-tallet ofte refererte til et tall over hvor mange som ventet i sykehjemskø. Tallet var høyt og gikk igjen fra artikkel til artikkel, fra redaksjon til redaksjon. Men så viste det seg at ingen visste hvor dette tallet egentlig stammet fra. Og redaksjonene droppet å bruke det.

I vår bestemte vi i TV 2 Nyhetene at vi ville finne ut hvor mange det er som venter på heldøgnspleie her i landet. Vi fant mange tall som viser hvor mange nye plasser det vil være behov for når eldrebølgen skyller inn over oss i 2015, i 2020 og i 2030. Men vi fant ingen oversikt over dagens situasjon.

Siden 28. mai i år har jeg kontaktet ansvarlig for sykehjem og heldøgnspleie i samtlige norske kommuner. Rundt halvparten av kommunene har svart ved hjelp av et spørreskjema på nett. De resterende kommunene har ettervert også svart, en etter en. Noen på e-post, andre på telefon. En del kommuner har nok fått både ti og kanskje 20 påminnelser, andre har blitt oppringt daglig i flere uker.

Jeg kan se at mine henvendelser kan ha vært slitsomme i en ellers travel hverdag. Kommunene rapporterer allerede både til Statistisk sentralbyrå, til Helsedirektoratet og til Helsetilsynet. Andre har mislikt spørsmålsstillingen, eller har ment at det ikke er mulig å svare på spørsmålet. Mye av grunnen til dette er at det er en utbredt oppfatning i kommunene at det ikke er lov å operere med noen venteliste til heldøgns omsorg. Men hvis det ikke finnes noen venteliste, hvordan vet inntakskontorene da hvem det er som skal overta plassen til Olga, når plassen hennes på sykehjemmet blir ledig? Svaret jeg får er ofte slik: Vi har ingen venteliste, vi har bare en liste over personer som venter.

På TV 2 Nyhetene i kveld forteller vi at 3068 eldre og syke venter på å få tildelt en plass på sykehjem eller omsorgsbolig med heldøgnspleie. Takk til alle i kommunene som har hjulpet oss og svart på spørsmålene våre!