Personbil m/is kr 50

Jeg er over gjennomsnittet glad i is, og da jeg denne helga kjørte bil i nærmere 30 varmegrader, gikk det ikke veldig lenge mellom hver gang jeg fikk lyst en ny. Jeg kjørte strekningen Larvik-Stavanger og hadde egentlig trodd at bensinstasjoner og is-kiosker nærmest ville ligge rundt hver eneste sving. Men slik var ikke. Til tider kunne jeg kjøre mil etter mil uten å få øye på et eneste utsalgssted. Ja, faktisk var det ofte kortere vei til neste bomstasjon enn neste is-plakat. Dette gav meg det jeg tror må være en ganske god idé.

I januar i år skrev jeg en sak om norske bompengeselskaper som fikk kritikk fra Statens vegvesen for å ha for høye driftsutgifter. I 2007 var bompengeselskapenes driftsutgifter kommet opp i hele 526 millioner kroner. Mye av dette er kostnader knyttet til bemannede bomstasjoner. Mange irriterer seg over bomstasjoner, ikke minst mange turister, som ikke alltid skjønner verken hvorfor eller hvordan de skal få betalt bompengene.

Så hvorfor ikke bruke de mange bomstasjonene til mer enn kun å kreve inn penger? Bodene står der allerede, og de ansatte sitter jo store deler av dagen og venter på neste bil. Kunne ikke bomstasjonene også fungert som glimrende iskiosker? Og da tenker jeg ikke på soft-is med strø, som fort kan skape kø i bomstasjonen og i tillegg være trafikkfarlig. Det holder å ha en eller to typer is, gjerne som et pakketilbud der en betaler for både isen og bompasseringen.

Og når en først er i gang, hvorfor ikke utvide tilbudet med litt kaffe. Et av de største problemene vi har i trafikken er trøtte sjåfører. Vegdirektoratet oppfordrer jo allerede sjåfører til å drikke kaffe på turen, hvorfor ikke tilby kaffe i bomstasjonen. Jeg betaler gjerne en tier eller to for en god kopp kaffe på veien, særlig hvis overskuddet går til bedre og sikrere vei.