Kjære Grete….hilsen Jens

BREV SOM BURDE VÆRT SENDT

(men som aldri blir det)

 

Kjære Grete!

Gratulerer med bok! Jeg har nå endelig fått tid til å lese den. Her er det jo mye godt og interessant stoff, både for folk som generelt er opptatt av nyere partihistorie, og for alle oss som er glad i og opptatt av Arbeiderpartiet. Og jeg synes langt fra, at innholdet er så «ondskapsfullt» som enkelte har hevdet. Mye av dette kjenner jeg jo igjen fra før. Det er vel tidspunktet for publisering jeg og mange med meg stusser over og reagerer på.

 

Det overrasker deg sikkert ikke at jeg ikke kjenner meg igjen i alt du skriver. Det gjelder både omtale av begivenheter og karakteristikker og omtale av partifeller og andre. Min historiefortelling vil være annerledes enn din.

 

Men boka di gir uansett et godt og verdifullt bidrag til historien om partiet og norsk politikk i en spennende og viktig epoke. Takk for det.

 

Så er det jo selvsagt sånn, at din måte å beskrive meg på, ikke bare er hyggelig lesning. Jeg vet det til tider har vært diskusjoner og prat også blant partivenner om jeg har de lederegenskapene som skal til. Spesielt etter valgnederlaget i 2001, og også i den første tiden i regjering etter 2005.

 

Det er helt naturlig at sånne diskusjoner oppstår. Spesielt sett i lys av hvordan stemningen og forholdene i partiet var i tiden før og etter lederskiftet mellom Torbjørn og meg.

 

Og selvfølgelig er det også sånn at når det gjelder lederskap har jeg sider som er svake, og sider der jeg er sterkere. Jeg ser jo det selv. Og nettopp derfor har jeg nærmest kontinuerlig oppe til vurdering hvordan jeg kan sette sammen teamet rundt med på best mulig måte, for å veie opp for de mulige mangler og svakheter også jeg personlig har i rollen som sjef og leder av både land og parti.

Jeg mener selv at jeg har lyktes godt med det.

 

Ellers håper jeg du også klarer deg godt gjennom den stormen også fra dine egne du har opplevet de siste dagene. Jeg mener noen av karakteristikkene av deg og dine motiver hær vært for harde, for brutale.

 

Jeg har vært klar over at du har slitt med alvorlig sykdom i flere omganger de siste årene, og beklager at jeg eller andre i partiledelsen ikke har tatt kontakt med deg i denne vanskelige tiden.

 

Til slutt: Du skriver at jeg er konfliktsky. Jeg er lei meg for at du oppfattet meg slik. Men for å gi deg tro på at jeg i alle fall ikke er det lenger, vil jeg også invitere deg til en lang og god prat på mitt kontor med det aller første. .

 

Med vennlig partihilsen

Jens.