Den største utfordringen er å ta de første stegene

Hvorfor er det så mange som strever med å øke sin fysisk aktive tilværelse?
Hvorfor mister mange motivasjonen til å fortsette å trene bare kort tid etter oppstart?


Svaret ligger nok hos hver enkelt av oss, og ikke hos utenforstående eksperter.

«Livet kan sammenlignes med å sykle.
For å holde balansen må man fortsette å bevege seg fremover.»
                                                                                           Albert Einstein

Finn balansen!
Husker du første gang du syklet de første meterne alene uten støtte?  Husker du følelsene som sitret i kroppen din?

Lykkefølelsen. Frihetsfølelsen. Stolthetsfølelsen. Spenningen. Begeistringen.

Dette øyeblikket, som varer noen få sekunder, følger deg resten av livet som et minne om en fantastisk opplevelse. En opplevelse av å mestre noe som hittil har vært ukjent for deg. Som barn er disse opplevelsene hverdagslige, og en del av det å vokse opp. Barn møter det «ukjente» uten frykt. Både på godt og vondt møter de det «ukjente» uten erfaringer om hva som kan gå galt. Og det er muligens erfaringene vi har som voksne om hva som kan gå galt som skaper frykt for endringer. 

Som voksen gjelder det kanskje å finne tilbake til denne balansen mellom å leve med det «kjente» og utfordre det «ukjente». Møt det ukjente med begeistring, og ikke la erfaringer fra fortiden styre hele fremtiden. Lev livet fremover!

De første viktige stegene
Egentlig er ikke utfordringen å nå et mål man har satt seg, men det å ta de første stegene mot målet. I denne fasen opparbeides frykten i oss. Frykten for hva endringene kan gjøre med oss. Frykt for å bli sliten. Frykt for å bli kortpustet. Frykt for smertene. Frykt for å mislykkes. Noen har til og med frykt for å lykkes!

Vi har en forventning til hvordan vi vil møte endringene, og disse forventingene blir krydret av ulike tips og råd fra ekspertene på treningssentrene og i media. Her tror jeg kjernen i svaret ligger: Hvis vi også her finner balansen mellom å lytte til kunnskapen ekspertene innehar og den kunnskapen vi har om oss selv, vil sannsynligheten for å nå målet øke. Det er tross alt du som er eksperten på deg selv. Du er ekspert på å leve i din kropp, og utenforstående eksperter har kunnskap om kroppen og hvordan den fungerer. Mange av oss opplever å gi ekspertene for mye plass i forventningene vi selv har om hva som skal til for å nå målet. ”Slik får du drømmekroppen.” ”Kom i superform på 10 uker.” Du har også sikkert latt deg rive med; kjøpt avisen eller ukebladet som lover både gull og grønne skoger!

Bli kjent med deg selv
Forventninger handler om å godkjenne hvem du er og hvilken vei du ønsker å gå. Dette handler i stor grad om å bli kjent med seg selv; kanskje den ukjente siden av seg selv. I denne sammenhengen er følelsen av mestring avgjørende for det endelige utfallet. Mestring kan sammenlignes med å ha kontroll. I motsatt fall kan det å miste kontrollen skape frykt og angst. Kontroll handler om å vite hvor du står i dag i møte med ”det ukjente” i morgendagen. Ved å mestre dagen i dag, så kan du opparbeide energi til å møte morgendagen. Energi til å møte nye utfordringer som løfter deg til nye høyder.

Ved å godkjenne og erkjenne utgangspunktet ditt når du starter opp med fysisk aktivitet, så kan man oppleve å mestre aktiviteten. Forventninger til deg selv som er urealistiske og for høye vil kvele følelsen av mestring. På den andre siden vil for lave forventninger oppleves som lite inspirerende og i tillegg legge en demper på progresjonen.

Finn ut hvor du står
Du må stille krav til deg selv som gjør at du hver dag tar de små stegene oppover og fremover mot en tilværelse du ønsker. Ingen andre enn deg selv kan stille disse kravene. Fokuser på ett og ett trinn, fremfor å se for deg hele trappa opp til 5. etasje. Med andre ord må du selv finne ut av hvilken etasje du befinner deg på før du begynner veien videre opp. Målet er klart definert, men det er veien mot målet som er utløsende for mestringsopplevelsen. Legg gjerne inn delmål på veien.

Gled deg over veien mot målet. Det er tross alt i denne prosessen du tilbringer mesteparten av tiden.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.