Å leve er en livsfarlig sport

Det er farlig å leve, for plutselig kan du dø av det! Ifølge Deathclock.com er jeg allerede død.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har en artig kalkulator på sin nettside der du kan beregne din forventede levealder. Jeg måtte selvsagt forsøke. Jeg tastet inn kjønn (mann), alder (42) og bostedsfylke. Etter bare få sekunder poppet svaret opp:

“En mann på din alder, bosatt i Hordaland kan i gjennomsnitt forvente å bli 80 år og 5 måneder.”

Pessimisten i meg sier: Hjelp, jeg er over halvveis i livet! Optimisten sier: Hurra, jeg har ennå 36 år og 11 måneder igjen å leve!

Statistikk lyver aldri, hevder ekspertene. Faktum er at beregningene til SSB er basert på gjennomsnittlig antall døde og bosatte i Norge i årene 2006-2010. Utregningen forutsetter at jeg bor i Hordaland store deler av livet.

Det kunne vært verre. Hadde jeg flyttet tilbake til mitt fødefylke Finnmark (jo, mine foreldre jobbet der i to år for å få nedskrevet studielånet) ville min forventede levealder sunket til 78 år og 2 måneder. Ingen dør tidligere enn finnmarkingene. Heldigvis finnes det alternativer.

Jeg er oppvokst på Hedmark, der menn fra min årgang (1969) i snitt lever til de er 79 år og 2 måneder. Hva med en retur dit? Jeg kan også velge å bosette meg i min samboers hjemfylke Møre og Romsdal. Vips, da vil jeg plutselig leve en måned lenger enn i Hordaland! Flytter jeg til fylket midt imellom, altså Sogn og Fjordane, kan jeg forvente å bli hele 81 år. Ingen lever lenger enn menn i saft- og sauefylket. Hvorfor bor det da så få mennesker der?

Internett er en morsom oppfinnelse. Her finner du en rekke nettsteder som anslår din levealder. Deathclock.com er ett av de mer bisarre. Tast inn din fødselsdato, år, kjønn, BMI og kryss av om du røyker. Legg til om du er optimist, pessimist eller i sadistisk humør. Trykk på knappen “Check Your Death Clock”, og du får svaret i en firkantboks med dødningehode og gravstein med RIP inngravert.

Min dødsdato på Death Clock er 2. august 2060. Altså 21 år lenger enn anslaget fra SSB. Virkeligheten innhenter meg når jeg oppdager telleverket på skjermen. Antall sekunder igjen å leve: 1.516.041.056. Klokka går, tikk, tokk…

Like troverdig blir ikke kalkulatoren når jeg krysser av på Sadistic mode: “Din dødsdag er torsdag 15. juni 2006. Beklager, men din tid er omme. Have a nice day!”
Nyheten om min død er kraftig overdrevet, for jeg sitter her ennå…

Nyttig.net er ett av mange nettsteder som reflekterer over liv og død: “Døden er uungåelig, og for veldig mange av oss vil utgangen på livet komme som en overraskelse. Som lyn fra klar himmel.” Jo, etter å ha sjekket Deathclock.com kan jeg være enig i det.

Videre melder nettstedet:
Kunsten å leve er en ting. Livskunst handler om å leve et godt liv, oppfylle drømmene sine, og gi livet det innholdet man søker etter. Dette er viktig, og er noe man bør vie stor oppmerksomhet. Før man vet ordet av det er livet over, og da er det for sent.

Kunsten å overleve er noe helt annet enn kunsten å leve livet. Overlevelseskunst handler om å unngå skader, sykdom og spesielt død.

Kompromisset mellom å leve og overleve er noe alle bør reflektere over. Det vi søker av innhold i livet må stå i kontrast til hva vi aksepterer av faremomenter i livet. Det må være en balanse i prioriteringene mellom det å leve og å overleve. Begge deler er viktige.”

Det er vanskelig å argumentere mot slike visdomsord.

Jeg avslutter med et sitat fra Albert Einstein: “Jeg tenker aldri på fremtiden. Den kommer tidsnok.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.