Sikkerhet framfor alt

Vi ser en klar økning av antall syklister både på landeveien og i terrenget; ingenting varmer en som har brukt halvparten av sitt liv på to hjul mer. Det er veldig mange positive effekter av denne økte aktiviteten, ikke minst forbedring i egen helse. Tohjulingen er et stadig mer populært transportmiddel til og fra jobb noe som gir både helse og miljøeffekt.

Med økt sykkelaktivitet opplever vi stadig vekk medieoppslag hvor farlige trafikksituasjoner beskrives. Dessverre går det også liv i harde møter mellom syklist og bil. Hvem som har skylden kan ofte være vanskelig å være bastant på, hvem skulle for eksempel tro at en syklist skulle bli påtalt for uaktsomt drap? Noe som skjedde denne uken.

Min klare henstilling for å unngå de farlige situasjonene er rett og slett noe så enkelt som å ta hensyn til hverandre. Det er stor forskjell på å ha en aggressiv holdning i forhold til å være roe det hele ned. Man kan få et fullt treningsutbytte selv om man tar det pent i de situasjonene det er nødvendig for å unngå å skape farlige situasjoner. Her tror jeg mange stresser unødvendig både ved å kjøre på rødt lys, presse seg mellom biler, skifte veibane osv. Jeg har full forståelse for at slikt skaper irritasjoner blant bilistene. Det interessante er at dette ofte utløser reaksjoner som gjør situasjonen enda farligere framfor å roe situasjonene ned.

Så har vi bilistene som hater syklister for alt i verden; de er til en pest og plage. Med den innstillingen kan det gå riktig ille. Jeg har selv opplevd å bli sneiet av speilet på både trailere og personbiler. Det gir en uggen følelse for å si det litt mildt. Mens jeg bodde i Frankrike opplevde jeg noen få ganger å bli stoppet av halvgærne sjåfører som skulle gi meg juling. Da var det bare å prøve å roe situasjonen helt ned på ”fransk med tjukk L”.

Vi går nå inn i VM uken i landeveissykling i Italia, paradokset er at de profesjonelle syklistene som sitter albue mot albue i et sykkelfelt har fair play som utgangspunkt. Man gir hverandre beskjed om det er hull i veien, om det er parkert biler langs veikanten, om det skjer velt i feltet, det går så langt at om flere har behov for et nødvendig ærend så roer man farten ned til disse er tilbake i hovedfeltet.

Hvorfor ikke ta med seg fair play holdningen når man enten sykler eller kjører bil? Gi et smil i stedet for en sur grimase, ha god avstand i stedet for å ligge tett, bruke de 5 sekundene ekstra det tar å få klar veibane ved forbikjøring for å nevne noen muligheter. Det viktigste er å ta med seg en positiv holdning i stedet for aggresivitet, da har jeg troen på at veldig mange farlige situasjoner kan unngås.

Legger med en link linker fra Vegvesenet´s sikkerhetskampanje, den kan det være verdt å se på. http://www.youtube.com/watch?v=D_W4xE7_7TI

God tur både til deg på to og fire hjul!

Hilsen Atle Kvålsvoll

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.