Turritt er i vinden

Etter en sommer hvor veldig mange nordmenn nok en gang har brukt ferien foran TV skjermen og fulgt TV2 sendingene fra Tour de France, så arrangeres det de neste ukene mange fine turritt for de som ønsker å teste egen form på to hjul. Det er mye å velge i både når det gjelder løypeprofiler og ikke minst muligheten for naturopplevelser.

Det er meget gledelig at interessen for turritt er i økning, sykkel er virkelig blitt en folkesport. Samtidig fører dette til noen utfordringer da det er mange ”ferskinger” som skal sykle i flokk med flere. Ambisjonene er forskjellig, noen har som målsetting å komme i gjennom rittet på en bra måte; rett og slett komme til mål. Mens andre ønsker å sette ny rekord og da er det viktig å få feltet til å jobbe sammen i såkalt ”kjedeformasjon”. Vi skjønner at det ligger noen utfordringer når nivået og forutsetningene er så forskjellig.

Turritt skal være til glede for deltagerne, man skal ha følelsen av å være på tur som navnet tilsier. For at flest mulig skal få denne opplevelsen så må alle legge til side sitt ego og sette sikkerheten i høysetet. Jeg har selv vært med på noen få turritt de siste årene og har stor forståelse for at det kan gå galt. For de som har bra rutine med å ligge i et sykkelfelt så er det noen reaksjoner som går på autopilot. Men for den som er ny i gamet så gjelder ikke det samme, man vurderer ofte på en helt annen måte enn den ”tradisjonelle” måten. Dette fører ofte til farlige situasjoner som da kan ende i velt enten med andre syklister eller enda verre krasj med bil, sykle utfor veien etc.

Et samspill mellom den rutinerte og uerfarne i et sykkelfelt er noe som jeg gjerne skulle ha sett mer av. Det fører til en helt annen og bedre opplevelse for den urutinerte, samt at den erfarne får gleden av å videreformidle det sykkelspesifikke som er opparbeidet gjennom flere år. Om man bruker noen minutter ekstra har jo ingen betydning i forhold til hva man kan oppleve på å samarbeide. Og det er lite som skal til. Noe så avgjørende som å kunne ligge riktig på hjul for å spare krefter er ikke noe alle får til med en gang. Da trenger man noen som kan gi tips og ikke minst skape trygghet i situasjonen. Å gi rom for å slippe inn noen foran seg i stedet for spisse albuer er enkel å få til. Om man vil.

Det er bare å glede seg til mange flotte TURopplevelser.

God tur!   Hilsen Atle Kvålsvoll

 

 

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.