Hvordan holde hjulet i gang i ferien?

Jeg får mange  henvendelser i disse ferietider med  overskriften ”hva skal jeg trene i ferien for å holde formen vedlike?”.

Mange har Birken som mål og det er fort gjort å bli stresset av hva man ikke får trent i løpet av ferien. Nå er det slik at det man har trent ikke forsvinner som dugg for solen om man trener mindre i en periode.

Kroppen har godt av hvile for å kunne bygge seg opp igjen enten det gjelder mye jobbing og/eller mye trening over lang tid. Ferie er til for å kunne lade batteriene både fysisk og mentalt, det skal vi ikke glemme. Det er tiden for å ha gode opplevelser sammen med familie og gode venner.

Hva så med treningen som også skal ivaretas? Skal man tenke på de man er sammen med i ferien så er det slik at tiden er begrensningen. Det betyr at man må trene mer effektivt gjennom kortere og mer intensive økter enn vanlig. Om man tåler å løpe så er det en fordel, en times løpetur med intensitet er effektiv trening. Å legge inn slike økter før de andre våkner om morgenen er flott; da er kroppen frisk og rask til det som skal skje i løpet av dagen. Man unngår også å tenke på at ”søren nå skulle jeg egentlig ha trent”.

Om man ikke tåler løping så er svømming også en effektiv treningsform. Er det kun sykling som er aktuelt så kan også korte sykkeløkter gi godt utbytte. Da kjører man intervaller på samme måte som med løping. Får man 3 slike økter i uka så holder man kapasiteten vedlike, om man i tillegg får inn en roligere lengre økt så er det selvfølgelig fint. Det kan også være lengre fjellturer på beina med resten av familien.

Når man er tilbake fra ferien og kommer inn i vanlig ukerytme så er det smart å bruke en uke på gradvis progresjon. Det er ikke slik at man skal prøve å ta igjen ”det tapte”. Kom inn i rytmen igjen og bygg deg gradvis opp mot det målet du har.

Med ønske om en riktig god sommer!

Hilsen Atle

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.