Det kan være smart å telle til ti….

Diskusjonen mellom syklister og bilførere er hetere enn noen gang. Vi kan lese om at sosiale medier også tas i bruk for å ytre sine synspunkter. ”Død over alle syklister langs veien, ta de med døra!!!” er en gruppe. Det skal ikke store fantasien til for å skjønne hvilket innhold det er på denne siden.

Ute i trafikken er det liten tvil om hvem som er den tapende part når det oppstår konfliktsituasjoner. På to hjul har man lite å stille opp med om sjåføren er i det hissige hjørnet. Derfor kan det være smart å være ydmyk og ikke utfordre skjebnen. Forståelig nok kan det skape irritasjon når syklister ligger flere i bredden. Maksimalt to i bredden er en tommelfingerregel. Det er ikke uvanlig å se større treningsgrupper ligge tre og fire i bredden slik at hele veibanen er sperret. Da må man regne med å få reaksjoner fra andre trafikanter. Ved mye trafikk er det en enkel manøver å legge seg på rekke også slik at det er lettere for bilene å passere.

Det er med andre ord enkle grep som skal til for at det skal bli et godt samspill mellom syklister og bilister.

Jeg har selv opplevd å bli stoppet av bilister på trening i Frankrike. Den ene gangen kom sjåføren ut og begynte å sparke og slå på meg og min treningskamerat. Med glatte sykkelsko var vi ikke akkurat rustet til slåsskamp så det var bare å prøve å roe det hele ned.

Noe jeg har vanskelig å forstå, er når noen bilister uansett hva man gjør fløyter og kjører så nærme de kan. Disse skulle man ha byttet plass med slik at de hadde fått opplevelsen av å kjenne sidespeilet røre skulderen. Da kunne de fått oppleve hvor lite som skal til før man rett og slett blir nedkjørt og alvorlig skadet. Det er jo latterlig lite tid man taper på å ligge bak i noen sekunder før man kan kjøre forbi.

Både bilister og syklister må vise hensyn og ta fornuften fatt. Ved å ”vise fingeren” kan helt unødvendige konfliktsituasjoner oppstå. Vis hensyn slik at turen kan fortsette problemfritt for alle parter. Enten man er på to eller fire hjul.

”Tell til ti……”

Hilsen Atle

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.