Slik kombinerer du trening med konkurranser

Mange som i utgangspunktet startet med sykling kun for å komme i litt bedre form har etter hvert blitt så fascinert av denne fantastiske idretten at konkurranseinstinktet har våknet for alvor. Og har startet med sykkelkonkurranser i voksen alder.

Er det bare å gi full gass og være med på alt, eller er det lurt å disponere kreftene og tenke litt mer langsiktig? Jeg vil anbefale det siste. Det viktigste er at konkurransene er moro, de skal være et ekstra krydder i treningsuken hvor du måler krefter mot andre og ikke minst mot deg selv. Det er motiverende å sette seg noen mål, da har man noe å strekke seg mot.

Det er lurt å legge opp treningsuken i forhold til konkurransedagen slik at man får best mulig utbytte når man først fester startnummeret på drakten.

Dagen før konkurransen er veldig individuell. Noen liker å trene helt rolig, mens andre trenger noen lette drag for å vekke muskulaturen.  Her vil jeg anbefale å prøve deg fram; hva passer best for meg?

Dagen etter konkurranse bør du ta en lett restitusjonsøkt på 1,5-2 timer. To dager etterpå kan du ta hviledag før du legger inn en kontrollert langtur på 2 timer og oppover på dag 3. Dag nummer 4 er intensiv med intervaller, før du igjen har en restitusjonsdag og så hvile.

Om noen konkurranser er viktigere enn andre, så bruker du mindre viktige konkurranser som skikkelige gjennomkjøringer. Det betyr at du har en god del mengdetrening rundt disse konkurransene slik at du kan slippe opp på mengden inn mot de viktige målene. Ikke la deg friste til å teste formen dagen før konkurransen; da er det best å spare på kruttet slik at du har overskudd og energi på dagen det virkelig gjelder.

Tiden framover med stadig høyere temperatur er fin for oss som trives på to hjul, nyt hvert sekund i med- og motvind.

Lykke til!  
Hilsen Atle

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.