Tips som gjør at du sykler mer effektivt i gruppe

Mai måned betyr mange kilometer på sykkelen hvor flere av dem gjennomføres sammen med andre. Det er både motiverende og ikke minst effektivt å sykle i grupper; på landeveien er effekten større enn i terrenget, men i Birken er det en stor fordel å være trent på å sykle i gruppe.

Jeg fikk selv en påminnelse om dette under helgens Bukkene Bruse i Grimstad. I slike turløp starter det ofte i grupper på 50 syklister, denne gangen var jeg sammen med min gode sykkelkamerat gjennom mange år, Dag Otto Lauritzen. Vi snakket mye sammen underveis og var nok ikke like trygge under hele turen på 80 kilometer. Flere er i god form og har lyst til å vise dette samtidig som kontrollen på sykkelen ikke er den aller beste. Spesielt ikke når man skal ligge så tett opptil den foran som mulig for å ta minst mulig vind.

Det er flere måter å komme fortest mulig fram på i en gruppe. Man skal prøve å kjøre økonomisk gjennom å få god rytme og flyt. Ujevn og rykkete kjøring er det verste om man skal holde høy fart over lang tid. Såkalt kjedesykling er den mest vanlige måten å sykle i gruppe på. Da går en rekke fram mens en rekke går tilbake. Når man er framme i tet på rekken som går fram, så holder man samme fart som den som hadde føringen når man går fram i tet. Man går så ut til siden når man har passert den som er på tur tilbake etter sin føring. Poenget er å holde gruppen så kompakt som mulig både på rekken som går fram og den som går tilbake.

Det er smart å bruke en god del tid på å samkjøre gruppen slik at både de sterkeste og de som ikke har så stor kjørestyrke får ut sine krefter. I sykling er det stor gevinst ved å ligge på hjul, derfor kan de svakeste stå over noen føringer mens de sterkeste tar flere føringer. Poenget er at alle klarer å holde samme fart.

Her er mine enkle tips som det er viktig å få innarbeidet så tidlig som mulig:

  1. Hold samme fart når du går fram i føring, unngå rykking.
  2. Gå ut til siden når du har passert den som hadde føring før deg.
  3. Ta hjulet til den som er ferdig med føringen etter deg, og hold dette til du er bakerst og går inn på hjulet til sistemann i gruppa.
  4. På vei bakover – ligg tett inntil rekken på tur framover.
  5. Drikking og spising foregår i bakerste posisjon.
  6. Ligg så tett på hjulet til den foran som mulig.
  7. Unngå unødvendige oppbremsinger, skli ut på siden i stedet for å bråbremse ved fartsreduksjon.
  8. Om du må stå over føring, så legg deg bakerst. Si fra til den som kommer bakover om å gå inn foran deg.

Med ønske om en god økt sammen med gode sykkelvenner!               
Hilsen Atle