Tag Archives: be yourself

My mantra

Oskar Vilde sa en gang dette som står skrevet over. De som kjenner meg vet de at dette er setning jeg bruker ofte og som jeg har hengende i et smykke rundt halsen. Vær deg selv! Du har mye unikt i deg som ingen andre har. Dyrk dette. Her er noen punkter jeg har blitt lært i prosessen med å bli enda mer bevisst som jeg har lyst til å dele med dere! 

1.     Definer hvem du er.

For å være deg selv, må du finne ut hva dine verdier er. Dette er en utfordring for mange. Å definere sine verdier er vanskelig. – fordi de krever at man må vurdere ting i livet opp mot hverandre.  Som f.eks: Er det viktigere for deg å være med på morsomme ting som skjer sosialt, eller er trening og aktivitet noe du prioriterer? Ved å definere dine verdier vil du faktisk lettere kunne ta valg og slippe stresset med å være utilstrekkelig. Du vil merke at det å si nei til noe faktisk vil være lettere fordi du allerede har gjort en indre rangering av hva som er viktigst for deg. Dette kan hjelpe deg i tidsklemma.

2.     Fortid er fortid.

Ikke bruk for mye tid på å dvele med fortiden. Dette vil hindre deg i å utvikle deg. Det mest vanlige mange gjør er å se tilbake til da man var fornøyd med seg selv, enten det var utseende, status eller vekt. Og resten av livet leve med å være misfornøyd der man er. ”Om jeg bare går ned de 5 kiloen, så vil alt bli perfekt.” Hvem har vel ikke tenkt det? En sånn tankegang vil gjøre at man aldri blir fornøyd og alltid straffer seg selv. Tenk heller at der du er nå- det er utgangspunktet. Du skal ikke jobbe deg tilbake i tid og bli noe du en gang var, men heller drives framover til å bli noe nytt. I framtiden er du en annen utgave enn den du var i fortiden. Du har mer erfaring med deg. Fokuser på dette.

3.     Ikke bry deg om hva folk synes om deg.

Noen vil like deg og noen vil ikke like deg. Sånn er livet. Og det er simpelt hen umulig å være seg selv hvis man til en hver tid går rundt og bekymrer seg om; ”Synes hun jeg er teit?” eller ”Synes han jeg er feit?”  For å være deg selv, må du slippe opp tankene rundt disse bekymringene. La heller din naturlige væremåte styre din oppførsel, stol på din egen magefølelse enda mer enn at du tilpasser deg den du møter for å prøve å bli likt. Å være en ”peoplepleaser” som det kalles er utrolig slitsomt.  Det er helt umulig å bli likt av alle, og i lengden vil forsøket på å gjøre dette bare få deg til å føle deg mislykket og utslitt

4.     Slapp av

Stopp å bekymre deg over tanker rundt hva som er det verste som kan skje i hver situasjon. Hva så?, om du tryner, har spinat mellom tenna, eller kanskje ser litt klønete ut når du prøver ut en aktivitet for første gang. Å vise at man ikke er perfekt er en attraktiv kvalitet som gjør at folk rundt deg slapper av. Det gjør også at du lærer og utvikler deg selv. Vi kan ikke være verdensmester i alt med en gang. En gang må være den første for mange ting hvis du vil utvikle deg, og dette gjør at du må ut av komfortsonen innimellom!

5.     Slutt å sammenlikne deg med andre.

Sammenlinker du deg alltid med andre vil du aldri bli en lykkelig person.  For det første vil du aldri vite hvordan personen du ser opp til egentlig har det inni seg. Dermed er det fort gjort å ”overmenneskeligjøre”  andre mennesker siden overflaten virker helt perfekt. Dette gir de altfor mye makt over deg og kan være med på å reduserer deg selv og dine tanker om deg selv. Ikke les deg i hjel på blogger der idylliske tilværelser gir deg dårlig samvittighet. Ta alt med en klype salt, og ta til deg de tipsene du synes treffer.

Mine to favorittsmykker!

Be yourself. Everyone else is already taken! 🙂

Anne Marte

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.