Tips på veien mot en sunn og frisk kropp

 

Da var bloggen min i gang her på Tv2-Sporty.

I går gjorde jeg en sak for Dagbladet der de ba meg komme med mine tips rundt livsstilsendring. I min jobb som personlig trener har jeg erfaring med at enkle tiltak og endringer ofte er det beste. Pulverkurer, ekstremdietter og ekstremopplegg er nettopp det de heter: ekstreme. Gjør gradvise endringer så kommer de varige resultatene. Her følger noen enkle tips:  Les videre

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.