Velkommen Backstage med Thomas og Harald

Senkveld-bildene du aldri har sett før.

På denne nye bloggen får du et eksklusivt innblikk i Senkveld-livet! Her legger vi ut bilder og videoer fra hele uka vår, dere får bli med Truls når han lager innslag, og dere møter gjestene våre på bakrommet før sending. Her skal vi vise dere alt det morsomme som skjer utenfor TV-skjermen 🙂

Bak kulissene på ukens Truls-innslag: The Biking Viking poserer foran sitt Viking Biking-skip.

Redaksjonen diskuterer ukens innslag, og Harald er i storform.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.