Truls Svendsen og Ari Behn fleiper mens Tshawe forsøker å finne ut hvordan strykejerne fungerer.

Tshawe stryker dress for første gang!

Ari Behn og Tshawe Baqwa snakker om da Madcon spilte i Märtha Louises 40-årsdag.

Truls Svendsen og Ari Behn fleiper mens Tshawe forsøker å finne ut hvordan strykejernet fungerer.

Tsahwe er i gang, og stryker dressen sin selv for første gang!

Selv under prøven kokte det i studio!

Hvem Truls snakker med her? Det er en overraskelse dere får svar på under sendinga i mårra! 😉


TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.