Savnet meg?

Oj, lite blogging i det siste. Jeg har vært så travel med livet forøvrig, rett før jeg havner i den berømte tidsklemma. Men her er noen bilder dere kan kose dere med i alle fall!

Her viser Mamma og Jonas at morgenstund alltid har gull i munn hjemme hos oss…

Men så fort kvelden kommer, er alt bra igjen. Søskenkjærlighet kaller jeg dette bildet!

Jeg er usikker på hva som egentlig foregår her, men det er godt mulig at dette er et forsøk fra Pappas side på å bli “Hundehviskeren”. Onkel Jonas kaller seg for “Svogerskrikeren”.

Mor og datter 🙂

I’ll be back, bloggen!

Hilsen Ronja:)

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.