Bloggpremiär

Hallå!

Det är ju rätt tydligt vem i dansparet som är bloggaren och vem som är dansaren 🙂
Ska dock göra ett försök med lite ombytta roller här. Börjar med att köra på vad jag har förstått är 2 st “bloggklassiker” det här kan ju inte gå fel.
dagens outfit och dagens mat.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.